Południowy Sudan nowym członkiem Unii Afrykańskiej

28.07.2011. Unia Afrykańska przyjęła Południowy Sudan, jako 54 państwo członkowskie, tej największej organizacji na kontynencie afrykańskim.

W głosowaniu za przyjęciem najmłodszego państwa Afryki, głosów za, było więcej niż wymagało tego statutowe minimum. Jest to pierwszy nowy członek organizacji od 1993 roku, gdy do przyjęto Erytreę, po odłączeniu się jej od Etiopii. Odbędzie się także uroczysta ceremonia wciągnięcia flagi nowego członka UA, w siedzibie organizacji, która mieście się w stolicy Etiopii- Addis Abebie. To kolejny tak ważny krok dyplomatyczny dla Południowego Sudanu, po formalnym przyznaniu mu członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez zgromadzenie Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Południowy Sudan został proklamowany państwem 9 lipca, na skutek referendum. Było ono jednym z warunków umowy pokojowej, z 2005 roku, zawartej pomiędzy północą i południem. Trwający 20 lat konflikt, pochłonął ponad 2 mln ludzi.
 
Reprezentanci obu sąsiednich krajów spotkają się na rozmowach mediowanych przez byłego prezydenta RPA- Thabo Mbeki, na których mają zostać uzgodnione nierozstrzygnięte kwestie. Nadal brakuje ustaleń, co do podziału zysków z wydobycia ropy, czy obywatelstwa.

Na podstawie:

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE76R07F20110728  

Zdjęcie za:

http://unitednews.com.pk/en/images/news/15-07-11/south%20sudan%20flag_un.jpg


Tomasz Błoński