PCSA Working Paper: Regionalizm w Afryce/Andrzej Polus

PCSA Working Paper: Regionalizm w Afryce/Andrzej Polus

12.03.2015. Ukazał się kolejny PCSA Working Paper, tym razem autorstwa Andrzeja Polusa, który pisze o afrykańskim regionalizmie. Punktem wyjścia do rozważań jest idea panafrykanizmu i jej wpływ na kształt Organizacji Jedności Afrykańskiej. W tekście omówiony został również charakter regionalizmu afrykańskiego wraz z tzw. modelem talerza spaghetti.

 

Z całym tekstem można zapoznać się tutaj. Poniżej abstrakt.

 

Abstrakt

Niniejszy tekst ma charakter deskryptywny i skierowany jest w głównej mierze do studentów i pracowników naukowych zajmujących się regionalizmem i regionalizacją. Relacje polityczne mające miejsce w Afryce Subsaharyjskiej (w tym również integracja regionalna) mają swoją specyfikę i wymykają się prostym kategoryzacjom. W dyskursie funkcjonuje nawet twierdzenie, że jeżeli są znaczące wyjątki od ogólnych twierdzeń klasycznych i neoklasycznych nurtów teoretycznych, to znajdują się one w Afryce Subsaharyjskiej. Podobnie jest z fenomenem afrykańskiego regionalizmu. Celem tekstu jest omówienie specyfiki regionalizmu w Afryce Subsaharyjskiej (autor ma świadomość, że traktowanie Afryki en block prowadzić może do daleko idących uproszczeń). Punktem wyjścia do rozważań jest idea panafrykanizmu i jej wpływ na kształt Organizacji Jedności Afrykańskiej. Następnie omówiony został charakter regionalizmu afrykańskiego wraz z tzw. modelem talerza spaghetti. W artykule wymienione i skategoryzowane zostały również różne inicjatywy integracyjne funkcjonujące w Afryce Subsaharyjskiej. W ostatniej części tekstu zamieszczone zostały konkluzje.

 

Zespół PCSA