PCSA podczas Naukowych Spotkań z Afryką

28.05.2013. W dniach 20-21 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona kontekstom bezpieczeństwa w Afryce. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci środowisk afrykanistycznych, w tym również przedstawiciele PCSA.

Konferencja została podzielona na kilka paneli dyskusyjnych, podczas których goście przedstawili krótkie referaty. Wszystkie wykłady odnosiły się do zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Afryce. Obradom towarzyszyły liczne dyskusje umożliwiające omówienie wybranych problemów oraz wymianę zdań w tym zakresie. Spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do przyjrzenia się i porozmawiania o bieżących wydarzeniach na kontynecie afrykańskim.

Z ramienia PCSA wystąpili Andrzej Polus, Dominik Kopiński, Agnieszka Sito oraz Anna Cichecka. Zaprezentowane referaty ukażą się w kolejnym tomie Forum Politologicznego, którego wydanie planuje się na jesień.


Anna Cichecka