PCSA otrzymuje status członka stowarzyszonego AEGIS - African Studies in Europe

PCSA otrzymuje status członka stowarzyszonego AEGIS - African Studies in Europe

1.07.2013. Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych zostało zaproszone do elitarnego grona europejskich instytucji zajmujących się studiami afrykanistycznymi. PCSA jest pierwszym członkiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w historii stowarzyszenia.  

 

AEGIS (Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies) zostało utworzone w 1991 r. w celu wspierania rozwoju zasobów i potencjału badawczego instytucji europejskich zajmujących się afrykanistyką. Do celów statutowych AEGIS należy:

- wspólne korzystanie z zasobów dla celów naukowych i doradczych;

- koncenptualizowanie nowych obszarów badawczych;

- poprawa i upowszechnianie wiedzy na temat Afryki;

- zapewnianie wsparcia akademickiego w ramach wymiany studentów i kadry;

- promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań nad Afryką.

 

Więcej informacji o AEGIS oraz o członkach stowarzyszonych na stronie

 

Zespół PCSA