PCSA: Artykuł Zarządu PCSA ukazuje się w prestiżowym African Affairs

PCSA: Artykuł Zarządu PCSA ukazuje się w prestiżowym African Affairs

1.10.2013. W renomowanym czasopiśmie naukowym African Affairs wydawanym przez Oxford University Press oraz brytyjskie Royal African Society ukazał się artykuł Dominika Kopińskiego, Andrzeja Polusa oraz Wojciecha Tycholiza (Zarząd PCSA) pt. Resource curse or resource disease? Oil in Ghana (African Affairs, Volume 112 Issue 449, October 2013, s. 583-601).

 

Artykuł ten jest wynikiem badań terenowych przeprowadzonych w Ghanie w 2011 r. w ramach grantu dla młodych naukowców, przyznanego przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wydawane od 1901 roku, czasopismo African Affairs jest najbardziej prestiżowym pod względem cytowań czasopismem naukowym z dziedziny Afrykanistyki na świecie. Jego Impact Factor wynosi 1,475 (pięcioletni IF ma wartość 1,657). Ponadto, African Affairs zajmuje 27 miejsce na 157 czasopism z obszaru nauk politycznych notowanych przez 2012 Journal Citation Reports (Thomson Reuters 2013).   

 

Z informacji przekazanych przez Redakcję czasopisma wynika, że jest to pierwszy w ponad stuletniej historii African Affairs artykuł napisany przez naukowców z Polski.  

 

Poniżej abstrakt artykułu:

Resource curse or resource disease? Oil in Ghana

 

Ghana has recently joined the ranks of oil-producing states with a projected output of 120,000 barrels per day. This has greatly elevated hopes among the general public, but also sparked fears of a ‘Nigerian scenario’ in which oil becomes a problem rather than a solution. This article argues that Ghana, as a latecomer to the oil industry, may possess a structural immunity against the natural resource curse. The argument centres on three main factors: the country's stable political system, its relatively robust and diversified economy, and the strength of civil society. As a result, the usual symptoms linked to oil extraction across the developing world are unlikely to turn the country upside down. Instead, we suggest that the ‘curse’ should be perceived as a treatable ‘disease’. The article pursues this analogy by showing that, since the discovery of oil, Ghana has been strengthening its ‘immune system’ through a new legal framework, improvements in transparency and accountability, and modest attempts to strengthen non-resource sectors of the economy.

 

Tłumaczenie w j. polskim:

Klątwa czy choroba surowcowa? Ropa w Ghanie

 

Niedawno Ghana dołączyła do grona producentów ropy naftowej z planami produkcji 120 tys. baryłek ropy dziennie. Wydarzenie to rozbudziło nadzieje opinii publicznej, ale jednocześnie wywołało obawy, że w Ghanie ziści się scenariusz nigeryjski i ropa okaże się w większym stopniu problemem niż rozwiązaniem istniejących już problemów. Niniejszy artykuł stawia tezę, że Ghana, będąc krajem, który staje się petro-państwem stosunkowo późno, może posiadać strukturalną odporność przed tzw. zjawiskiem klątwy surowcowej. Teza ta formułowana jest na podstawie trzech czynników: stabilnego systemu politycznego, stosunkowo prężnej i zdywersyfikowanej gospodarki oraz silnej społeczności obywatelskiej. W efekcie, klasyczne symptomy związane z wydobyciem ropy, obserwowane w innych krajach rozwijających się, prawdopodobnie nie wywołają poważniejszych zmian w Ghanie. Autorzy niniejszego opracowania argumentują, że “klątwa” opisywana w literaturze przedmiotu powinna być raczej postrzegana w tym przypadku jako swoista “choroba”. Stosując taką analogię dowodzą, że od odkrycia ropy Ghana podejmuje szereg działań wzmacniających jej „system odpornościowy” poprzez zmiany legislacyjne, poprawę transparentności i rozliczalności, oraz umiarkowanie udane próby wzmocnienia nie-surowcowych sektorów gospodarki.    

 

Zarząd PSCA