Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych

Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych

Pto kolejne opracowanie dotyczące Afryki przygotowane przez zespół i współpracowników Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Michał Tul, współpracownik PCSA, zebrał dla Państwa informacje na temat państw afrykańskich z punktu widzenia Indeksu Państw Upadłych opracowanego przez Foreign Policy. Niniejsze zestawienie zawiera ogólne informacje na temat Indeksu Państw Upadłych, opis sytuacji kontynentu afrykańskiego oraz analizę poszczególnych państw afrykańskich. Opracowanie to ilustruje sytuację krajów, w których obecne są zwyczaj mają miejsce konflikty zbrojne a znaczna część społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa.

Zapraszamy do lektury!

 

Opracowanie "Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych" znajduje się  tutaj .

 

Zespół Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych