ONZ-Mali: Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerza mandat misji pokojowej w Mali

ONZ-Mali: Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerza mandat misji pokojowej w Mali

24.01.2013. Rada Bezpieczeństwa ONZ poprzez jednogłośnie uchwaloną Rezolucję 2086 (2013) rozszerzyła mandat misji pokojowej Narodów Zjednoczonych w Mali. Dalsze działania sił ONZ powinny być prowadzone w sposób, „który ułatwi późniejsze budowanie pokoju, uniemożliwi ponowny wybuch konfliktu zbrojnego oraz umożliwi trwały pokój i rozwój”.
 

21 stycznia Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła jednogłośnie Rezolucję 2086 (2013), która rozszerza mandat wojsk Narodów Zjednoczonych w Mali. Do tej pory mandat polegał przede wszystkim na monitorowaniu zawieszenia broni i procesu pokojowego pomiędzy stroną rządową a rebeliantami. Ww. rezolucja znacząco poszerza możliwość działania dla oddziałów pokojowych obecnych w kraju.

Mandat nadany przez Rezolucję 2086 (2013) daje możliwość prowadzenia działań, które za zadanie mają ułatwienie budowania pokoju w przyszłości, uniemożliwią nawrót konfliktu zbrojnego, ułatwią trwały pokój i rozwój gospodarczy.

Sekretarz Generalny Ban Ki-moon wezwał państwa członkowskie do udostępnienia personelu wojskowego i policji,  który będzie brał udział w szkoleniu funkcjonariuszy w Mali. Ki-Moon podkreślił także palącą potrzebę dostaw sprzętu wojskowego, który jest konieczny dla funkcjonowania państwa w trudnej sytuacji wojny domowej.

Na podstawie:  www.www.un.org
Zdjęcie za: www.unaslovenia.org
 
Michał Szczurek