dr Katarzyna Jarecka-Stępień

dr Katarzyna Jarecka-Stępień

 

 

   
dziedzina naukowa

studia nad rozwojem (development studies), stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo

badane państwa/ obszary geograficzne

Afryka Północna (Maghreb), Bliski Wschód

obszary badawcze
  • przemiany polityczne i społeczne w państwach Maghrebu (i Bliskiego Wschodu); polityka Unii Europejskiej w basenie Morza Śródziemnego; współpraca na rzecz rozwoju

nazwa instytucji

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński

najważniejsze publikacje
  •  Łukasz Fyderek, Katarzyna Jarecka-Stępień, Renata Kurpiewska-Korbut, Jakub Stępień,Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej,  Kraków: Księgarnia Akademicka 2010

 

  • Reformy parlamentarne w Maroku [w:] Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie, red. Krzysztof Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2010
  • Politycze aspiracje kobiet w Maroku [w:] Państwo, wspólnota i religia. Wybranezagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie, red. Krzysztof Kościelniak,Kraków: Wydawnictwo UNUM 2010
  • Muslims in Poland: Tatars, Refugees and Immigrants, 'Electronic Journal of PoliticalScience Studies' June 2010 Vol:1 No:1, http://www.esbadergisi.com/
  • Marokańska Mudawwana - pomiędzy tradycją a nowoczesnością [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka, Kraków:Rabis 2009
  • Przemiany polityczne i społeczne we współczesnym Maroku [w:] Świat arabski wprocesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, red.Andrzej Kapiszewski, Kraków: KA 2009
  • Polish and Arab Countries Relations after 1989 [w:] Central European Case Studies,red. Peter Smuk, Györ 2007
  • Unia Europejska a konflikt na Bliskim Wschodzie. ‘Krakowskie Studia Międzynarodowe’,nr 1/2007
  • Polish travelers in Libya, ’Maghreb Review’ London, Vol. 31, Nos. 3-4, 2006
 e-mail

katarzynajarecka@yahoo.de

 telefon  012 664 54 15