dr Izabela Will

 

 

   
dziedzina naukowa afrykanistyka
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia, Nigeria
obszary badawcze
  • językoznawstwo,
  • komunikacja niewerbalna, gesty, współczesna popkultura Nigerii
nazwa instytucji  Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski
najważniejsze publikacje
  •  2011 „Function and meaning of symbolic gestures in Hausa films” w: S. Baldi, H.M. Yakasai (red.), Proceedings of the 3rd international conference on Hausa studies: African and European Pespectives, Napoli: Università di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, str. 329-341.
  • 2010 „Kannywood ― o specyfice kina hausańskiego” w: E. Rzewuski (red.), Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian, Warszawa: Katedra Języków i Kultur Afryki str. 137-151.
  • 2010 „Obraz społeczeństwa w filmach hausańskich”, Afryka 31-32, str. 76-90.
  • 2009 „Cultural Aspects of Nonverbal Code in Hausa” w: N. Pawlak (red.), Codes and Rituals of Emotions in Asian and African Cultures, Warszawa: Elipsa, str. 252-265.
  • 2008 „Symbolika gestów w kulturze Hausa” w: N. Pawlak (red.), Języki Azji i Afryki w komunikacji międzykulturowej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 243-265.
  • 2006 „The Syntactic Functions of Weak Verbal Nouns in Hausa”, Studies of the Department of African Languages and Cultures 39, str. 51-69.
  • 2004 „Językowe i kulturowe uwarunkowania kategorii rodzaju w hausa” w: N. Pawlak, Z. Podobińska (red.), Języki Afryki a kultura, Warszawa: AGADE, str. 126-138.
 e-mail i.will@uw.edu.pl
 telefon