EAC: Nowy etap integracji regionalnej

EAC: Nowy etap integracji regionalnej

8.12.2013. Wspólnota Wschodnioafrykańska (East African Community) podpisała protokół o stworzeniu wspólnej waluty, która ma obowiązywać na terenie pięciu państw członkowskich. Pomimo napięć występujących w grupie, jest to kolejny krok na drodze do pełniejszej integracji. Plany integracji gospodarczej zostały również uzupełnione o dalszą integrację polityczną, poprzez wprowadzenie wspólnego paszportu do 2015 roku.

 

Reguły wyznaczające funkcjonowanie waluty są podobne do euro, które było wzorcem dla projektu wschodnioafrykańskiego. Efektem zawiązania unii monetarnej będzie zatem stworzenie wspólnotowego banku centralnego.

 

Obszar oddziaływania wspólnej waluty obejmie Kenię, Tanzanię, Ugandę, Rwandę oraz Burundi - kraje członkowskie o łącznej populacji wynoszącej około 135 milionów ludzi. Do korzyści przyjęcia wspólnej waluty zalicza się obniżenie kosztów biznesowych, wzmocnienie stabilności regionu oraz intensyfikację handlu wewnątrz unii.

 

Los podpisania protokołu o unii monetarnej nie był przesądzony. Wątpliwości pojawiły się po pogłoskach, że Tanzania, oskarżająca Kenię, Rwandę i Ugandę o tworzenie osobnej, ściślejszej współpracy, może nie podpisać protokołu lub nawet wystąpić ze Wspólnoty. Pomimo demonstracyjnego, sześciogodzinnego spóźnienia przywódcy tanzańskiego, Jakaya Kikwete, na szczyt w Kampali, porozumienie udało się osiągnąć.

 

Kolejne porozumienie między krajami Afryki Wschodniej dotyczyło wprowadzenia nowej generacji paszportu dla obywateli Wspólnoty. Różnić się będzie on od obowiązującego obecnie tym, że w przeciwieństwie do ostatniego ma być paszportem międzynarodowym, do wykorzystania nie tylko w granicach Wspólnoty. Prawdopodobne jest zatem, że nowy paszport zastąpi narodowe odpowiedniki.

 

Przewodnictwo we Wspólnocie po prezydencie Ugandy Musevinim objął prezydent Kenii, Uhuru Kenyatta. Kenyatta w inauguracyjnej mowie opowiadał o krystalizowaniu się Wspólnoty, jak również konieczności zasypywania różnic i formowania się jednej, wschodnioafrykańskiej tożsamości. Kenyatta wyznaczał też praktyczne cele, postulując znaczącą redukcję barier taryforywch i pozataryfowych we Wspólnocie, tak aby zapewnić więcej wolności dla prywatnych przedsiębiorców.

 

Ustępujący Musevini podkreślał owoce dotychczasowej współpracy - rosnącą współpracę z Chinami i Rosją oraz zachodzące przemiany gospodarcze, które między innymi umożliwiły skrócenie czasu transportu towarów pomiędzy kenijskim portem w Mombasie a stolicą Ugandy, Kampalą, z 18 do trzech dni; natomiast z Mombasy do Kigali z 24 dni do czterech.

 

Na kwiecień przyszłego roku zapowiadane jest rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej Południowego Sudanu.

 

Na podstawie: spiegel.de, allafrica.com

Flaga Wspólnoty Wschodnioafrykanskiej: wikipedia.org

 

Mariusz Świderski