dr Malwina Bakalarska

dr Malwina Bakalarska

 

   
dziedzina naukowa Socjologia, Filozofia, Kulturoznawstwo
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia, Nigeria
obszary badawcze
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w kulturze afrykańskiej
 • Organizacja pracy w społecznościach afrykańskich
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sztuka i taniec w kulturach afykańskich
 • Klasa średnia i style konsumpcyjne w Nigerii
 • Migracje Afrykanów do Azji
 • www.africansinasia.com
nazwa instytucji

 Polska Akademia Nauk (Warszawa); Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Zakład Kultur Afryki (www.iksio.pan.pl)

najważniejsze publikacje
 •  Czas kolisty organizujący życie w tradycyjnej Afryce Subsaharyjskiej, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW, tom 83/2007, str.61 – 74
 • Some comments on the African Awareness of Time: the Contemporary African Philosophy Perspective, „Africana Bulletin, No.56”, Uniwersytet Warszawski, 2008, str. 196 – 203
 • „Wpływ migracji na zmiany orientacji temporalnych Afrykanów”, w: Migracje, religie i kościoły wobec migracji i migrantów, z serii Migracje i Społeczeństwo, t. XIV, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2009, str. 251-257
 • „Kategoria czasu w debacie nad jednością i różnorodnością kulturową Afryki i Europy”, w: Jedność i różnorodność. Kultura vs kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2010, str. 281-292
 • Media jako przestrzeń edukacji nieformalnej w płd. – zach. Nigerii, w: „Prace i materiały ISM”, zeszyt nr 38, SGH, Warszawa 2010, str. 109 – 121
 • Kategoria czasu w komunikacji międzykulturowej. Mity o fakty wokół pojęcia’ African Time’, w: „Podteksty” ISSN 1895-4901, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/
 • Religia i czas we współczesnej Afryce. Przykład Jorubów, w: „Afryka” Nr 34/2011, s. 66-79
 • „Typy migracji a układ przestrzenny miasta. Przykład Lagos”, w: Migracje i społeczeństwo, t. XV, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, str. 300-308
 • Dlaczego Arabska Wiosna nie dotarła do Nigerii?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe. Arabska Wiosna Rok Później", Nr 1 (IX) 2012, str. 45 – 54
 e-mail malwina.bakalarska@gmail.com
 telefon  (22) 826-65-60