Nigeria: Transformacja sektora rolnictwa

Nigeria: Transformacja sektora rolnictwa

10.06.2013. Nigeria dywersyfikuje swoje źródła przychodów, koncentrując się między innymi na sektorze rolnictwa. Jest to jedno z działań, mających na celu zmniejszenie zależności państwa od wydobycia ropy naftowej.

 

Złoża ropy naftowej, nazywanej czasem "czarnym złotem" z jednej strony mogą stanowić źródło bogactwa dla kraju, z drugiej jednak nie zapewniają jego symetrycznego rozwoju. Jednym z kluczowych problemów okazuje się kwestia braku możliwości zatrudnienia coraz liczniejszej siły roboczej w sektorze wydobycia.

 

Nigeryjska Agenda dla Reformy Rolnictwa wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na miejsca pracy. Według swoich założeń, do 2015 roku ma doprowadzić do stworzenia możliwości zatrudnienia dla 3,5 mln ludzi, a także uzupełnić krajowe zapasy żywności o 20 mln ton. 

 

Jak zauważa Akinwumi Adesina, nigeryjski minister ds. rolnictwa, niemalże połowa z dostępnych w kraju 84 mln ha ziemi nie jest uprawiana. Dodatkowo, o gruntach optymalnie gospodarowanych - a zatem przy użyciu wysokiej jakości materiału siewnego, nawozów, nawadniania i mechanizacji - można mówić tylko w wypadku niecałych 10% ogółu.

 

Agenda zakłada nie tylko zagospodarowanie dotychczasowych nieużytków, ale także stopniową mechanizację. Szczególnie znamienna jest w tym kontekście zmiana myślenia, sygnalizowana przez rząd: rolnictwo przestaje być traktowane jako część działań rozwojowych, staje się raczej biznesem zorientowanym na wykorzystywanie olbrzymiego potencjału. Obowiązkiem państwa - według ministra Adesiny - staje się nie produkowanie czegokolwiek, a zapewnienie odpowiednich warunków, takich jak potrzebne polityki, instytucje i wsparcie infrastrukturalne, sektorowi prywatnemu.

 

Nowa agenda wydaje się potwierdzać rodzące się ambicje Nigerii, zorientowane na osiągnięcie pozycji jednego ze światowych - a na pewno regionalnych - liderów produkcji żywności.

 

Na podstawie: howwemadeitinafrica.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Agnieszka Sito