Nigeria: ponowne zamieszki na tle religijnym

25.11.2011.  W regionie Barkin Ladi w dn. 22.11.2011 r. doszło do starć pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. W wyniku walk zginęło kilka osób. W ostatnich miesiącach wielokrotnie wybuchały konflikty na tle religijnym, które zawsze doprowadzały do poważnych zniszczeń oraz śmierci przypadkowych osób.

W centralnej Nigerii, w regionie Barkin Ladi w dn. 22.11.2011 r. doszło do kolejnych zamieszek na tle religijnym. Według zeznań naocznych świadków, w wyniku walk pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami zginęło około dziesięciu osób. Oficjalne źródła nie potwierdziły jeszcze powyższych informacji. W związku z ryzykiem eskalacji zagrożenia wprowadzono całodobowy nadzór wojskowy w regionie.

Do starć doszło w regionie gdzie spotykają się silne wpływy dwóch najliczniejszych grup religijnych zamieszkujących Nigerię, czyli chrześcijan i muzułmanów. Mieszkańcy Barkin Ladi twierdzą, że powodem konfliktu była rywalizacja o najżyźniejsze pola uprawne w okolicach miasta Jos oraz o posiadanie bydła. Jednak w świetle wydarzeń kilku minionych miesięcy, kiedy w centralnej Nigerii wielokrotnie dochodziło do zamieszek religijnych, trudno nie zgodzić się z tezą, że główne źródło konfliktu leży w zajadłej walce politycznej o władzę i kontrolę w regionie.

Prasa podaje, że podjęcie skutecznych działań na rzecz utrzymania pokoju pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami jest nie tylko trudnym, ale również „niewygodnym” wyzwaniem dla prezydenta Jonathana Goodluck'a, zwłaszcza wobec doniesień z ostatnich dni dotyczących działaczy partii rządzącej (zobacz więcej: http://www.pcsa.org.pl/products/nigeria%3a%20senator%20ze%20stanu%20borno%20podejrzany%20o%20sponsorowanie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20boko%20haram/).

Na podstawie:

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7AO01N20111125 (25.11.2011)

Zdjęcie za:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7758098.stm (25.11.2011)

 

Anna Cichecka