Nigeria: raport FSDH podkreśla rolę kraju w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu

03.09.2012. Agencja FSDH Securities Limited donosi, że przy odpowiedniej polityce wsparcia rolnictwa Nigeria jest w stanie znacząco przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce. Jest to szczególnie istotne w kontekście postępujących zmian klimatycznych oraz susz, kolejny raz powodujących rosnące ceny żywności.

 

FSDH, firma inwestycyjna oraz prowadząca badania w sektorze żywnościowym, podkreśliła konieczność zwiększenia produkcji rolnej w Nigerii. Populacja tego kraju stanowi około 16 procent populacji kontynentu, a jej grunty rolne stanową około 75 procent całkowitej powierzchni gruntów Afryki. Obecnie sektor rolniczy nigeryjskiej gospodarki stanowi około 40 procent PKB i zatrudnia, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 70 procent ludności czynnej zawodowo.

 

"Oznacza to, że Nigeria ma potencjał, aby przyczynić się w znaczący sposób do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce", można przeczytać w raporcie FSDH. Firma podkreśliła, że także Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) ostrzega, iż​​ istnieje pilna potrzeba zwiększenia wydajności produkcji rolnej by nadążyć za tempem wzrostu populacji kontynentu.

 

AfDB dodał również, że rozwój infrastruktury powienien odegrać kluczową rolę na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce. "Problemy dostaw żywności w Afryce pogłębiane są poprzez zjawiska szybkiej ekspansji miast i koncentracji przepływów migracyjnych do regionalnych stolic. "Afryka ma najszybciej rosnącą populację na świecie (ok. 3,3 procent rocznie). Jeżeli obecny trend miałby utrzymać się do 2050 roku, ponad połowa Afrykańczyków będzie mieszkać w miastach" - głosi raport.

 

Na podstawie: www.thisdaylive.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Michał Szczurek