Nigeria: Przedłużenie stanu wyjątkowego

Nigeria: Przedłużenie stanu wyjątkowego
09.11.2013. Nigeryjski senat zaaprobował wniosek prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego na kolejne sześć miesięcy, na terenie północno-wschodnich stanów Nigerii – Adamawa, Borno i Yobe.  W czasie obrad debatowano nad możliwościami zwiększenia efektywności walki z Boko Haram.
 
Ze względu na mijający okres 6-miesięcznego stanu wyjątkowego, prezydent Nigerii, Goodluck Jonathan, zwrócił się do Zgromadzenia Narodowego o jego przedłużenie na kolejne 6 miesięcy. Prezydent powiedział, że dla przywrócenia pełnego pokoju wymagane jest więcej czasu. W czwartek nigeryjski Senat zaakceptował przedłużenie stanu wyjątkowego na kolejne pół roku. Decyzję poprzedziły obrady za zamkniętymi drzwiami podczas których debatowano na temat dotychczasowych efektów ofensywy przeciwko Boko Haram. 
 
Pomimo, iż od 14 maja na obszarze stanów Adamawa, Borno oraz Yobe obowiązuje stan wyjątkowy, to bojownicy Boko Haram nadal aktywnie działają, a siły zbrojne pomimo opanowania miejsc o znaczeniu strategiczym nie zażegnały do tej pory niebezpieczeństwa ze strony ugrupowania.
 
W trakcie obrad zastanawiano się także nad zwiększeniem efektywności walki z terrorystami. Ważnym aspektem, na jaki zwrócono uwagę jest przeprowadzanie ataków Boko Haram z terenów pogranicza z Nigrem i Kamerunem. Bojownicy po ataku często wycofują się poza granice uniemożliwiając działanie nigeryjskich sił zbrojnych. Jedynie zwiększenie współpracy z tymi państwami pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia ze strony Boko Haram.
 
 
Na podstawie: allafrica.com, reuters.com, xinhuanet.com
Zdjęcie za: wikimedia.org
 
Michał Tul