Nigeria: Kradzież ropy na szeroką skalę

Nigeria: Kradzież ropy na szeroką skalę

23.09.2013. Organizacja Chatham House opublikowała raport, w którym omawia problem kradzieży ropy naftowej w Nigerii, nasilający się w ostatnich latach. Ropa jest rozkradana na skalę przemysłową, a w proceder zamieszani są politycy oraz urzędnicy państwowi wysokiego szczebla.

Autorzy raportu, Christina Katsouris i Aaron Sayne, szacują rozmiar kradzieży na około 100 tys. baryłek dziennie. Ubiegłoroczne dane zebrane na zlecenie nigeryjskiego rządu dokumentowały, że malwersacje związane z rozkradaniem ropy pochłaniają od 6% do 30% dziennej krajowej produkcji. W raporcie zasugerowano, że na nasilenie kradzieży miały wpływ wzrastające ceny surowca na rynkach światowych.

Do kradzieży ropy wykorzystywane są rozbudowane sieci ropociągów przecinających bagnisty region południowej Delty Nigru, z których ropę transportuje się do Zatoki Gwinejskiej. Proceder obejmuje także kradzież z cystern, zbiorników rafineryjnych oraz terminali eksportowych. Złożoność problemu potęgują malwersacje na szczeblu ministerialnym związane z fałszowaniem dokumentów przewozowych i korupcja na ogromną skalę.

Część ropy pochodzącej z kradzieży jest przeznaczana na eksport. Trudno jest jednak oszacować, jakie ilości surowca są wywożone z kraju, a ile przetwarza się go na miejscu. Problem osiągnął tak rażące rozmiary, że największe firmy naftowe działające w Nigerii odnotowały znaczące ograniczenie produkcji w minionych miesiącach.

Na podstawie: nytimes.com
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka