Nigeria: JP Morgan włącza nigeryjskie obligacje do indeksu GBI-EM

Nigeria: JP Morgan włącza nigeryjskie obligacje do indeksu GBI-EM

3.11.2012. JP Morgan publikujący indeks GBI-EM włączył do niego nigeryjskie rządowe papiery dłużne. W konsekwencji, w ciągu niecałych trzech miesięcy oprocentowanie nigeryjskich obligacji spadło o 4%. Aktualny popyt zgłaszany przez inwestorów na obligacje nigeryjskie dwukrotnie przewyższa ich podaż.

 

Z początkiem listopada 2012 roku Nigeria stała się drugim w Afryce (pierwszym była RPA)  krajem, którego obligacje zostały włączone do publikowanego przez JP Morgam indeksu rządowych instrumentów dłużnych rynków wschodzących (Government Bond Index – Emerging Markets, GBI-EM). Od momentu, w którym została podjęta decyzja o włączeniu pierwszych nigeryjskich obligacji do indeksu (co nastąpiło 15 sierpnia bieżącego roku), oprocentowanie instrumentów dłużnych wyemitowanych przez nigeryjski rząd spadło o około 400 punktów bazowych (tj. 4%).

 

Tak wysoki spadek oprocentowania obligacji nigeryjskich w tak krótkim czasie wynikał przede wszystkie z tego, że fundusze inwestycyjne (i inne podmioty) realizujące pasywne strategie inwestycyjne polegające na kupowaniu wszystkich papierów wchodzących w skład danego indeksu (w tym przypadku indeksu GBI-EM) musiały dokupić do swoich portfeli inwestycyjnych nowo dodane do indeksu papiery nigeryjskie. Wzrost popytu na obligacje powoduje wzrost ich ceny, a wzrost ceny zawsze związany jest ze spadkiem ich oprocentowania.

 

Według szacunków analityków JP Morgan, wartość aktywów naśladujących ruch indeksu GBI-EM wynosi obecnie około 320 mld dolarów. Z kolei papiery nigeryjskie docelowo stanowić będą około 0,59% składu tego indeksu. Zatem popyt na nigeryjskie obligacje wynikający tylko z konieczności rebalansowania portfeli inwestycyjnych wyniesie około 1,88 mld dolarów.

 

Zgodnie z przyjętym przez JP Morgan harmonogramem, 15 sierpnia do indeksu włączone zostały nigeryjskie obligacje z terminem wykupu w 2014 roku. W kolejnych tygodniach dodawane będą obligacje z terminami wykupu przypadającymi na lata 2019 i 2022. Proces włączania nigeryjskich papierów dłużnych do indeksu GBI-EM ma zostać zakończony w grudniu bieżącego roku.

 

W skład indeksu GBI-EM mogą wchodzić papiery dłużne krajów, które od co najmniej dwóch lat klasyfikowane są przez Bank Światowy jako kraje o niskim i średnim dochodzie oraz spełniają kilka innych warunków. Kryterium odpowiedniej zamożności społeczeństwa Nigeria spełniania już od wielu lat.  Natomiast ze spełnieniem innych kryteriów, m.in. tych dotyczących płynności i dostępności rynku, były jeszcze do niedawna problemy. Najważniejsza zmiana w tym zakresie miała miejsce w czerwcu 2012 roku, kiedy to Bank Centralny Nigerii zdecydował o zniesieniu obowiązku trzymania przez zagranicznych inwestorów zakupionych nigeryjskich papierów dłużnych przez okres co najmniej jednego roku.

 

Aktualny rating Nigerii (podobnie jak Wenezueli i Zambii) wynosi B+ w przypadku agencji Standard & Poors oraz BB- w przypadku agencji Fitch i znajduje się cztery punkty poniżej tzw. poziomu inwestycyjnego. Jak podaje Bloomberg dzienne obroty na rynku nairy (waluty nigeryjskiej) wynoszą 200 mln dolarów. Dla porównania dzienne obroty na rynku południowo afrykańskiego randa (ZAR) wynoszą około 14 mld dolarów. Po włączeniu nigeryjskich papierów w skład indeksu GBI-EM spodziewany jest dalszy wzrost obrotów na rynku walutowym o około 50 mln naira.

 

Nigeryjskie Biuro Zarządzania Długiem ogłosiło niedawno, że w okresie wrzesień 2011 – wrzesień 2012 wyemitowane zostały papiery dłużne o wartości 852 mld naria (5,4 mld dolarów), przy zainteresowaniu inwestorów na poziomie 1,7 bln naira (10,8 mld dolarów).

na podstawie: The Economist, bloomberg.com, online.wsj.com, thisdaylife.com
wykres za: The Economist, October 27th 2012, strona 65
 

 

Wojciech Tycholiz