Nigeria: Senat zaakceptował ustawę zakazującą zawieranie małżeństw homoseksualnych

11.12.2011. Senat Nigerii zaakceptował ustawę zakazującą zawieranie małżeństw homoseksualnych. Minister Informacji – Labarana Maku oświadczył jednocześnie, że nie zamierza przepraszać za system prawny Nigerii żadnego z państw zachodnich. Wystąpienie Maku jest traktowane jako odpowiedź na przemówienie Hillary Clinton, która zadeklarowała walkę z dyskryminacją mniejszości seksualnych. 

7.12.2011 r. w Genewie, Hillary Clinton oświadczyła w wystąpieniu publicznym, że Stany Zjednoczone zamierzają podjąć walkę z dyskryminacją mniejszości seksualnych poza granicami kraju. Dodała, że naruszanie praw homoseksualistów powinno spotkać się z taką samą krytyką co łamanie praw mniejszości etnicznych czy narodowych oraz dyskryminacją ze względu na płeć. Zaznaczyła również, iż głównymi sposobami na realizowanie przedstawionej strategii będą nie tylko negocjacje i rozmowy, ale także ograniczenie dostępu do środków pomocowych dla krajów, w których łamane są prawa mniejszości seksualnych.

Po zakończeniu przemówienia Clinton, wielu ambasadorów obecnych na spotkaniu opuściło salę.

Jedną z odpowiedzi na wystąpienie Hillary Clinton jest przemówienie Ministra Informacji Nigerii – Labarana Maku, który na spotkaniu Federalnej Rady Wykonawczej (Federal Executive Council) zakomunikował, że Nigeria jest w pełni suwerennym krajem i ma prawo do decydowania o własnych interesach bez nacisku ze strony państw trzecich. Zaznaczył również, iż różnice kulturowe sprawiają, że to, co dla krajów zachodnich jest fundamentalnym prawem każdego obywatela, wciąż bywa trudne do zaakceptowania w Afryce. Podkreślił też, że nie zamierza przepraszać za system prawny Nigerii żadnego z krajów zachodnich.

Wystąpienie Labarana Maku wpisuje się w nurt wydarzeń w Nigerii z ostatnich kilku tygodni. Mianowicie, Senat zaakceptował projekt ustawy zakazującej zawieranie małżeństw homoseksualnych i skierował dokument do Izby Reprezentantów (House of Representatives). Jeśli członkowie House of Representatives zaaprobują ustawę, pozostanie jeszcze tylko ostatni etap procesu ustawodawczego, czyli podpisanie jej przez prezydenta, aby postanowienia zawarte w dokumencie stały się obowiązującym prawem.

Na podstawie:

http://allafrica.com/stories/201112080397.html (09.12.2011)

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16062937 (09.12.2011)

Zdjęcie za:

http://towleroad.typepad.com/.a/6a00d8341c730253ef015437e60c13970c-800wi (09.12.2011)

 

Anna Cichecka