Nigeria: Międzynarodowy Fundusz Walutowy o przyszłości regionu w czasach kryzysu

21.12.2011. W Nigerii w Lagos odbyło się spotkanie dyrektora zarządzającego IMF – Christine Lagarde, z politykami oraz inwestorami z regionu. Głównym tematem poruszonym podczas dyskusji była niepewna przyszłość krajów rozwijających się w czasach globalnego kryzysu.

W dn. 20.12.2011 r. w Nigerii w Lagos odbyło się spotkanie Christine Lagarde – dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego z politykami oraz inwestorami z regionu. Przewodnim tematem dyskusji była przyszłość krajów rozwijających się w czasach globalnego kryzysu finansowego.

 

Lagarde wielokrotnie podkreślała, że IMF zamierza chronić rozwijające się kraje afrykańskie przed konsekwencjami obecnego kryzysu. Dodała jednak, że obawy Nigerii oraz pozostałych państw afrykańskich o możliwość spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego oraz o wzrost bezrobocia są w pełni uzasadnione wobec sytuacji gospodarczej na świecie. Skutki obecnego kryzysu wydają się dotkliwsze, gdy weźmie się pod uwagę tempo rozwoju z ostatnich kilku lat, które doprowadziło do znacznej redukcji zadłużenia publicznego oraz zmniejszenia deficytu budżetowego.

 

Lagarde zapewniała jednocześnie, że IMF zależy na dopasowaniu prowadzonej polityki do potrzeb krajów rozwijających poprzez tworzenie nowych miejsc pracy czy też poprzez rozbudowywanie infrastruktury. Zadeklarowała również zapewnienie wysokiej jakości pomocy technicznej dla Nigerii i pozostałych krajów regionu.

 

Na podstawie:

 

http://allafrica.com/stories/201112200890.html

 

http://www.imf.org/external/np/speeches/2011/122011.htm

 

 

Zdjęcie za:

 

http://allafrica.com/stories/201112200890.html

 

Anna Cichecka