Namibia: Przejęcie kopalni złota przez spółkę należącą do Kulczyk Investments

Namibia: Przejęcie kopalni złota przez spółkę należącą do Kulczyk Investments

17.02.2014. Spółka QKR Corporation, stanowiąca własność Kulczyk Investments oraz Qatar Holding, przejęła 100% udziałów przedsiębiorstwa AngloGold Ashanti Namibia, stając się tym samym właścicielem odkrywkowej kopalni złota Navachab. Wartość kontraktu ustalona została wstępnie na 110 mln dolarów


Przejęcie kopalni złota Navachab przez QKR Corporation wpisuje się w globalny trend dotyczący oczekiwanego wzrostu liczby transakcji na rynku fuzji i przejęć w sektorze surowcowym. Według Ernst&Young w roku 2013 zawarto najmniejszą ich liczbę od siedmiu lat. Głównym czynnikiem determinującym ten stan rzeczy jest spowolnienie gospodarcze, którego skutkiem jest zmniejszenie popytu na surowce oraz wywołany tym spadek ich notowań. Największe koncerny operujące na tym rynku dążą do cięcia kosztów i pozbywają się niektórych ze swoich aktywów. Okoliczności te stanowią szansę dla inwestorów zainteresowanych dokonywaniem przejęć.


Navachab jest jedyną kopalnią złota znajdującą się na terytorium Namibii. Uruchomiona została w 1998 roku. W 2012 roku jej zasoby szacowane były na 4,41 mln uncji złota oraz 2,1 mln uncji rud złotonośnych. W tym samym roku całkowita produkcja surowca wyniosła 74 tys. uncji, przy kosztach rzędu 929 dol./uncję. Biorąc pod uwagę średni kurs złota w 2012 roku, wynoszący ok. 1664 dol/uncję, wartość produkcji całkowitej, przy uwzględnieniu kosztów wyceniać można na ok. 54 mln dol. Przez ostatni rok notowania złota znajdowały się jednak w trendzie spadkowym, osiągając swoje minimum na poziomie 1193,88 dol/uncję w grudniu 2013 r. Obecna cena kształtuje się na poziomie 1289 dol/uncję (11.02.2014 r.).


Przecena na rynku złota z pewnością miała wpływ na wycenę transakcji. Ta ustalona została na poziomie 110 mln dol., z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wartość wyznaczona zostanie w przeciągu najbliższych czterech miesięcy. Istotnym w kontekście zawartej transakcji czynnikiem jest stosunkowo niewielkie ryzyko kolejnych, głębokich spadków notowań złota. Ponadto kontrakt zawarty przez QKR Corporation zawiera klauzulę dotyczącą wypłaty premii dotychczasowemu właścicielowi kopalni w ramach formuły NSR (ang. Net Smelter Return), która stanowi zabezpieczenie dla nabywcy. Przewiduje ona bowiem wypłatę południowoafrykańskiemu AngloGold Ashanti kwartalnej premii przez okres siedmiu lat, w przypadku gdy notowania złota osiągną poziom 1350 dol./uncję.


Spółka QKR Corporation założona została w lutym 2013 roku, na bazie przekształconej spółki PKC Management (UK) Limited. Jej siedzibą jest Londyn. Spółka stanowi własność Kulczyk Investments oraz Qatar Holding. QKR Corporation jest prywatnym przedsiębiorstwem wydobywczym, zorientowanym na pozyskiwanie i budowanie wartości aktywów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz Ameryce. Przejęcie kopalni Navachab od południowoafrykańskiego AngloGold Ashanti jest pierwszą inwestycją londyńskiej spółki.


Na podstawie: forbes.pl, bloomberg.com, ekonomia.rp.pl, qkrcorp.com, engineeringnews.co.za
Zdjęcie: commons.wikimedia.org

Rafał Rudźko