Najnowszy Raport Afryka PCSA: śmierć Nelsona Mandeli, geneza Boko Haram oraz gospodarka Nigerii

Najnowszy Raport Afryka PCSA: śmierć Nelsona Mandeli, geneza Boko Haram oraz gospodarka Nigerii

14.10.2014. Na naszej stronie internetowej ukazał się kolejny raport kwartalny, który zawiera artykuły opisujące najważniejsze wydarzenia w Afryce ostatnich miesięcy autorstwa zespołu i współpracowników PCSA.

Raport Afryka Lipiec-Wrzesień 2014 opisuje najważniejsze wydarzenia z kontynentu afrykańskiego, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Raport otwiera tekst Anny Cicheckiej, w którym omówiona została geneza i ewolucja aktywności Boko Haram w Nigerii. Izabela Cywa opisuje wypaczone prezentowanie konfliktu w Republice Środkowoafrykańskiej przez środki masowego przekazu.

Tekst trzeci, którego autorem jest Dominik Kopiński poświęcony został niemalże zupełnie nie zauważonemu na gruncie polskim zjawisku zmiany daty bazowej wykorzystywanej do obliczania PKB w przypadku Nigerii (tzw. rebasing), co sprawiło że „z dnia na dzień gospodarka tego kraju urosła o 89%”

Klaudia Wilk w swoim tekście mierzy się z ogromnym pytaniem o dziedzictwo Nelsona Mandeli. Raport zamyka recenzja książki „Trębacz z Tembisy” Wojciecha Jagielskiego, której autorem jest Borys Bińkowski.

Raport Afryka Lipiec-Wrzesień 2014 jest pierwszym raportem kwartalnym PCSA w nowym składzie redakcyjnym: od tego najnowszego wydania za redakcję odpowiedzialne są Marta Antosz oraz Klaudia Wilk, analityczki PCSA. Najnowszy raport PCSA to także nowa, odświeżona szata graficzna.

Autorem zdjęcia na okładce jest Monika Kawecka.

 

Bezpośredni link do Raportu znajduje się tutaj.


Zapraszamy do lektury!

 

Zespół Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych