Mozambik: Znaczny wzrost wymiany handlowej z Chinami

Mozambik: Znaczny wzrost wymiany handlowej z Chinami

04.01.2013 Według najnowszych danych wartość wymiany handlowej pomiędzy Republiką Mozambiku a Chińską Republiką Ludową w okresie styczeń - październik bieżącego roku wyniosła ponad 1,1mld $ , co oznacza ponad 45% wzrost w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej wymiana handlowa z
Mozambikiem osiągnęła w okresie styczeń – listopad równowartość 1,1mld $. W porównaniu
do poprzedniego roku, w którym wynik ukształtował się na poziomie niewiele poniżej 1mld
$ za okres dwunastu miesięcy, odnotowano znaczący wzrost. W ujęcie nominalnym, w 2011
roku był to wzrost o 37% w porównaniu do 2010 roku. Klasyfikowało to Mozambik na 23
pozycji wśród partnerów handlowych Chin pod względem wartości wymiany netto. Średnio-
roczny poziom wzrostu handlu pomiędzy oboma państwami w ostatniej dekadzie kształtował
się na poziomie ponad 30%.

Analitycy wskazują na wysoki poziom dywersyfikacji eksportu drugiej największej
gospodarki świata, odmiennie od jej afrykańskiego partnera, którego struktura eksportu
zdominowana jest przez takie dobra jak minerały oraz drewno. Chińskie władze wyrażają
również swoje zadowolenie z dotychczasowych relacji bilateralnych, podkreślając znaczenie
zawartego w 1992 roku porozumienia pomiędzy mozambijskim rządem a rebeliantami,
gwarantującego stabilność polityczną i możliwość rozwoju gospodarczego. W obliczu dużych
pokładów surowców naturalnych oraz wysokiego poziomu efektywności rolnictwa podkreśla
się duży potencjał zwiększenia poziomu wymiany handlowej między dwoma państwami.

Poziom bezpośrednich inwestycji rządowych Chin na terenie Mozambiku zamyka się w
kwocie 100mln $. Jednak jak podkreśla Cao Jiachang są to tylko środki zainwestowane przez
władze centralne, bez uwzględnienia środków władz lokalnych. Projekty inwestycyjne są
kierowane głównie do takich sektorów jak kopalnie, fabryki cementu, przemysł wydobywczy,
jak również produkcja i dystrybucja energii elektrycznej przy kooperacji z firmami
krajowymi.

Wielkość całej wymiany handlowej Chin z kontynentem afrykańskim w 2011 wyniosła
166,3mld $, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu do 2010 roku. Eksport chińskich
produktów do Afryki miał wartość ponad 73 mld $ (wzrost o 22% w porównaniu z 2011),
natomiast import produktów afrykańskich przez Chiny osiągnął poziom 93,2 mld $ (wzrost
o 39%). Dane dotyczący wymiany za bieżący rok, w okresie od stycznia do października,
mówią o kwocie rzędu 163,9 mld $. W poprzednim roku największymi partnerami
handlowymi były Republika Południowej Afryki, Angola, Sudan, Nigeria oraz Egipt,
natomiast w tym roku liderem pozostaje RPA, a na kolejnych miejscach plasują się Angola,
Nigeria, Egipt i Libia. Do końca września bieżącego roku chińskie firmy podpisały kontrakty
warte 193,8 mld $, angażując się głównie w takie sektory jak finanse, telekomunikacja,
turystyka oraz przemysł wydobywczy.

 

Źródło : Mozambique News Agency

 

Zdjęcie : wikimedia.org

 

Sebastian Krzysztof Prokopczuk