Mozambik: opozycja kwestionuje zakup floty rybackiej

Mozambik: opozycja kwestionuje zakup floty rybackiej

8.12.2013. EMATUM, prywatna firma, której udziałowcem jest również rząd Mozambiku, zakupiła flotę rybacką do odłowu tuńczyka. Inwestycja może pochłonąć nawet 850 mln dolarów. Parlamentarna opozycja domagała się od rządu wyjaśnień, odnośnie zasadności zakupu i roli rządu w inwestycji.

 

Zakontraktowana flota składa się z 28 kutrów oraz sześciu łodzi patrolujących, konstruowanych w stoczni w Cherbourg we Francji. Spośród 130 łodzi odławiających tuńczyka na wyłącznych wodach terytorialnych Mozambiku, tylko jedna należy do rodzimych rybaków. Kutry pływające pod zagranicznymi banderami swój połów transportują do portów zagranicznych, gdzie jest później przetwarzany.

 

Prowadzi to zarówno do sytuacji, w której Mozambik pozyskuje tuńczyka odłowionego na własnych wodach terytorialnych z importu, jak również do niewykorzystania możliwości zatrudnienia mieszkańców Mozambiku w rybołówstwie. Inwestycja w stworzenie floty umożliwiającej transport połowu bezpośrednio do krajowych portów w efekcie wywołać ma zwiększenie eksportu oraz zatrudnienia. EMATUM, po rozpoczęciu pełnej działalności ma zapewnić stanowiska pracy dla 1500 osób, nie licząc osób zatrudnionych przy przetwórstwie i w handlu tuńczykiem.

 

Ministerstwo rybołówstwa podało, że obecnie jedynym zyskiem dla Mozambiku są opłaty licencyjne płacone przez zagraniczne kutry, z których przychód roczny wynosi jedynie milion dolarów. Obecnie około 8 000 kutrów z 32 krajów na całym Oceanie Indyjskim odławia 800 000 ton tuńczyka, co odpowiada aż 80% światowej podaży. Dzięki inwestycji kutry należące do EMATUM mają odławiać 23 000 ton tuńczyka rocznie, co zwiększy przychody do 90 milionów dolarów rocznie.

 

Ponadto marynarka Mozambiku ma wzmocnić się o sześć łodzi patrolowych. Oprócz zapobiegania nielegalnemu odłowowi oraz próbom przemytu ludzi i narkotyków, patrol ochraniać ma same łodzie rybackie. W grudniu 2010 roku somalijscy piraci uprowadzili rybacki kuter „Vega 5”, należący do Mozambiku. Co więcej, dodatkowe funkcje nowych łodzi patrolowych obejmą ochronę platform wiertniczych i instalacji eksplorujących złoża gazu naturalnego w basenie Rovuma.

 

Opozycja domagała się wyjaśnień od rządu odnośnie kontrowersji dotyczących udzielania przez państwo wsparcia prywatnej firmie oraz sposobu jego finansowania. EMATUM jest prywatną spółką, jej udziałowcami są wyłącznie organy państwowe. Finansowanie inwestycji odbyło się poprzez emisję obligacji na kwotę 850 milionów dolarów. Koszt budowy wszystkich statków wynosi natomiast jedynie część tej kwoty, tj. 270 milionów dol. Konstytucja państwa zabrania udzielania gwarancji przez rząd do kwoty 6,1 milionów dolarów.

 

Na podstawie: allafrica.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Mariusz Swiderski