Mozambik: zacieśnienie strategicznej współpracy w zakresie energetyki z Japonią

Mozambik: zacieśnienie strategicznej współpracy w zakresie energetyki z Japonią

24.01.2014. 12 stycznia 2014 roku premier Japonii Shinzo Abe udał się z oficjalną wizytą do stolicy Mozambiku. W trakcie wizyty doszło do podpisania sześciu umów dotyczących współpracy energetycznej pomiędzy dwoma państwami. Ponadto japoński premier zobowiązał się do zainwestowania w Mozambiku równowartości 672 mln USD, głównie w projekty związane z sektorem surowcowym.

Wizyta premiera Abe w Mozambiku wpisuje się w proces wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Japonii. Obecnie państwo to jest największym na świecie importerem skroplonego gazu ziemnego (LNG), odpowiadając za 37% globalnej konsumpcji tego surowca. W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego, Japonia dąży do dywersyfikacji dostaw gazu, inwestując znaczne środki w krajach dysponujących potencjałem wydobywczym. Do państw tych zalicza się Mozambik, który według szacunków EIA posiada 4,5 bln m3 udokumentowanych rezerw gazu ziemnego. Ilość ta znacznie przewyższa światową roczną konsumpcję tego surowca, wynoszącą ok. 3,3 bln m3.


Z punktu widzenia Japonii, kluczową kwestią związaną z zacieśnieniem współpracy energetycznej z Mozambikiem są plany wybudowania do 2018 roku czterech terminali umożliwiających skraplanie gazu. Byłaby to zaraz po katarskim Ras Laffan największa tego typu inwestycja na świecie. W projekt zaangażowana jest m.in. państwowa spółka ENH (Mozambik), Anadarko Petroleum (USA) oraz MITSUI&CO., LTD. (Japonia).

 

W tym kontekście wizyta premiera Abe oraz towarzyszące jej podpisanie umów o współpracy w dziedzinie energetyki stanowi ważny sygnał dotyczący wzrostu znaczenia Mozambiku w relacjach z Japonią. Należy podkreślić, że istotnym elementem wizyty japońskiego premiera była deklaracja zainwestowania w Mozambiku równowartości 672 mln USD, zarówno w projekty związane z sektorem surowcowym i energetycznym, jak i w ochronę środowiska naturalnego. Nadanie współpracy pomiędzy tymi dwoma państwami wymiaru strategicznego i związane z tym inwestycje, mogą stanowić impuls rozwojowy i wpłynąć na wzrost pozycji Mozambiku zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym.   

Na podstawie: eia.gov, bloomberg.com, bp.com
Zdjęcie: commons.wikimedia.org

Rafał Rudźko