Mozambik: Napływ portugalskich imigrantów

Mozambik: Napływ portugalskich imigrantów

9.07.2013. Od 2009 r. odnotowano 35% wzrost liczby portugalskich imigrantów w Mozambiku. Zjawisko to nie nosi znamion inwazji – jak często spekulują media, ale świadczy o znacznym natężeniu zainteresowania tym regionem.

Z danych przedstawionych przez konsula portugalskiego w Mozambiku wynika, że rocznie przybywa około 30 tys. Portugalczyków. Większość z nich zamieszkuje i pracuje w Maputo. Portugalczycy przybywają w poszukiwaniu pracy na wykwalifikowanych stanowiskach bądź z zamiarem prowadzenia własnej działalności (zazwyczaj sklepu lub restauracji). Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem życia, które jako powód wyboru Mozambiku wskazują język oraz liczne podobieństwa kulturowe.

Napływ imigrantów z Portugalii ma dwa oblicza. Z jednej strony, Portugalczycy stanowią zagrożenie w postaci silnej konkurencji na lokalnym rynku pracy, a z drugiej, lokują w kraju środki finansowe i dostarczają wiedzę. Prawo pracy w Mozambiku reguluje przyjmowanie obcokrajowców i zezwala na zatrudnianie do 5% cudzoziemców w dużych firmach oraz od 8% do 10% w małych firmach.

Zdaniem socjologów, potencjalne korzyści płynące z napływu imigrantów są w znacznym stopniu uzależnione od polityki rządu. Jeśli bowiem władze nie będą przeciwdziałać bezrobociu wśród obywateli Mozambiku, napięcia z imigrantami mogą przybrać na sile.

Na podstawie: allAfrica.com
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka