mgr Wojciech Tycholiz

mgr Wojciech Tycholiz

 

   
dziedzina naukowa ekonomia
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska, Afryka Poludniowa, Afryka Zachodnia, Afryka Wschodnia, strefa franka CFA, CMA w Afryca Poludniowej
obszary badawcze
 • rynki finansowe, w szczególności sektor finansowy państwa SSA
 • polityka monetarna i fiskalna państw SSA
 • strefy walutowe w Afryce i polityka kursowa pańśtw SSA
 • polityka surowcowa w SSA, klątwa surowcowa, choroba holenderska
 • problemy gospodarcze SSA
nazwa instytucji Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych
najważniejsze publikacje
 • Tycholiz W., Kopiński D., Polus A., Resource curse or resource disease? Oil in Ghana, Volume 112, Issue 449, October 2013, Affican Affairs, p. 583-601. 
 • Tycholiz W., Innowacje finansowe: cz. 1. sekurytyzacja, [w:] Globalny kryzys finansowy 2008: dekonstrukcja, (red.) D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wrocław 2011, s. 95-114.
 • Tycholiz W., Innowacje finansowe, cz.2: kredytowe instrumenty pochodne, [w:] Globalny kryzys finansowy 2008: dekonstrukcja, (red.) D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wrocław 2011, s. 115-128.
 • Tycholiz W., Wielostronne Banki Rozwoju, [w:]  Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, (red.) J. Rymarczyk, W. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 90-108
 • Tycholiz W., China’s ‘going out’ strategy and its consequences for Africa, Fires A., Varga I. (eds.), Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, Vol 1., Prague University of Economics 2009, s. 602-620.
 • Tycholiz W., Kryzys w Delcie Nigru, [w:] Zgubne Transakcje. Fatal Transactions, red. D. Kopiński, A. Polus, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 e-mail wojciech.tycholiz@pcsa.org.pl
 telefon prosze o kontakt mailowy