dr Karolina Bieniek

dr Karolina Bieniek

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Wschodnia ( w tym szczególnie Ruanda, DRK, Tanzania, Kenia)
obszary badawcze
  • polityka zagraniczna państw Afryki Wschodniej i Centralnej;
  • rekonstrukcja pokonfliktowa;
  • międzynarodowe trybunały karne;
  • studia nad ludobójstwem;
  • relacje polityczno- gospodarcze między państwami afrykańskimi a ChRL;
  • teoria pomocy zagranicznej.
nazwa instytucji  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
najważniejsze publikacje
  • K. Bieniek, D. Heidrich, Pojednanie w Rwandzie – zwycięstwo sprawiedliwości czy sprawiedliwość zwycięzców? Stosunki Międzynarodowe International Relations, nr 3-4 (t. 36), Warszawa, 2007, s. 191 – 207.
  • K. Bieniek, Afrykańskie organizacje subregionalne wobec konfliktów zbrojnych, w: K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, Toruń, 2008, s. 537 – 553.
  • K. Bieniek, K. Bachmann, Ekspansja islamu w Ruandzie po 1994 roku w świetle teorii sekularyzacji, w: Islam we Współczesnej Afryce, Forum Politologiczne, Vol. 4, Olsztyn, 2006, s. 149 – 165.
 e-mail karolinabieniek@yahoo.pl
 telefon