mgr Monika Różalska

mgr Monika Różalska

 

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska, Nigeria, Ghana
obszary badawcze
  • stosunki państw Afryki Subsaharyjskiej z USA
  • relacje chińsko-afrykańskie
  • pomoc rozwojowa
nazwa instytucji PCSA
najważniejsze publikacje
  • Różalska, M., Continuity and change in Sino-American relations in the light of ‘complex’ interdependence theory, in: United States and the World: from Imitation to Challenge, Andrzej Mania and Łukasz Wordliczek (eds.), Jagiellonian University Press, Kraków, 2010
  • Różalska, M., W strategicznym trójkącie: Chiny, Indie i Stany Zjednoczone na drodze do współpracy, w: Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania, szanse, Dom Wydawniczy DUET, 2010.
  • Różalska, M. From great expectations to the reality of „tough love” – Obama’s doctrine towards Africa, „African Rennaissance”, Vol. 7, Iss. 1, 2010, p. 17-28
 e-mail monika.rozalska@pcsa.org.pl
 telefon