dr Borys Bińkowski

dr Borys Bińkowski

   
dziedzina naukowa ekonomia, socjologia, stosunki miedzynarodowe, politologia, szeroko pojęte społeczne studia regionalne
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska (głównie Afryka Południowa, Wschodnia i Środkowa), Afryka Północna i Bliski Wschód, Ameryka Łacińska
obszary badawcze
  • zróżnicowanie etniczne a rozwój społeczny, ekonomiczny i gospodarczy,
  • Sprawiedliwy Handel i jego funkcjonowanie w krajach producentów
  • antropologiczne studia tożsamości i przemian politycznych (funkcjonowanie i przemiany demokracji na poziomie lokalnym itp.)
nazwa instytucji Instytut Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata
najważniejsze publikacje

Międzynarodowe uwarunkowania nielegalnego rozprzestrzeniania broni ręcznej i lekkiej, [w:] M. W. Solarz (red.), „Północ wobec Południa, Południe wobec Północy”, Warszawa 2005.

Mechanizmy nielegalnego handlu bronią na świecie, [w:] I. Łęcka, „Społeczne skutki globalizacji – globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne”, Warszawa 2005.

 e-mail borys@szczyptaswiata.pl
 telefon 508360246