McKinsey: Afryka tworzy za mało miejsc pracy

McKinsey: Afryka tworzy za mało miejsc pracy

05.09.2012. Jedna z najbardziej prestiżowych firm doradczych na świecie, McKinsey & Company, opublikowała raport wskazujący na konieczność szybszego niż dotychczas tworzenia miejsc pracy, by kontynent mógł w pełni sprostać szansie wynikającej z wysokich stóp wzrostu gospodarczego. 

 

Problem z powstawaniem nowych miejsc pracy jest szczególnie istotny w zestawieniu z sytuacją demograficzną kontynentu. W 2011 roku blisko 40% Afrykańczyków miało poniżej 15 lat. Średnia stopa bezrobocia wynosi obecnie 9%, lecz tylko 28% pracujących posiada stabilną pracę i regularnie otrzymuje wynagrodzenie. Dla porównania w Azji Wschodniej 48% pracowników jest pewnych otrzymywania zapłaty w terminie, zaś w przypadku Ameryki Południowej jest to już 63%.

 

McKinsey szacuje, że w 2035 Afryka będzie posiadać największą siłę roboczą na świecie. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) w swojej prognozie na 2012 ostrzegł, że jeśli rządy afrykańskie nie zaczną intensywniej działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, niektóre społeczeństwa może dotknąć problem „straconego pokolenia”. Niezatrudnieni młodzi ludzie obniżą bazę produkcyjną i konsumpcyjną w swoich krajach. Wystąpi ryzyko zwiększenia się poziomu przemocy i rozruchów społecznych. To brak perspektyw był jednym z głównych czynników napędzających „arabską Wiosnę Ludów”, zaś zbyt niskie pensje niedawnych wypadków w kopalni Marikana w RPA.

 

Podstawowymi przeszkodami dla rozwoju biznesu według ankiety przeprowadzonej wśród afrykańskich przedsiębiorców były: kondycja makroekonomiczna, niestabilność polityczna oraz zła infrastruktura. Wśród działań zalecanych przez ekspertów McKinsey znalazły się m.in. identyfikacja i wykorzystanie przewag komparatywnych w sektorach, które wymagają dużego nakładu pracy czy ograniczenie regulacji i poprawa infrastruktury dla przyciągnięcia zagranicznych inwestorów.

 

Według raportu, obecnie 49% zatrudnionych na kontynencie pracuje w rolnictwie, 16% w sprzedaży i przemyśle medycznym, 11% w urzędach i usługach socjalnych oraz 7% w przemyśle.

 

Na podstawie: mckinsey.com, wsj.com

Zdjęcie: zbiory PCSA

 

Mariusz Świderski