dr Marta Nowakowska

dr Marta Nowakowska
   
dziedzina naukowa etnologia i antropologia kultury
badane państwa/ obszary geograficzne  RPA, państwa Afryki Południowej, państwa Afryki Subsaharyjskiej
obszary badawcze Zależność między tożsamością etniczną a polityką państwową, funkcjonowanie społeczeństw postplemiennych (zmiany kulturowo-polityczne, jakie zaszły w społecznościach afrykańskich po dekolonizacji), kwestia demokracji a rzeczywistość afrykańska, państwa afrykańskie w kontekście terytoriów plemiennych
nazwa instytucji  
najważniejsze publikacje  
 e-mail barta@barta.net.pl
 telefon