mgr Marta Jackowska Uwadizu

 

 

   
dziedzina naukowa afykanistyka
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia
obszary badawcze
  • socjolingwistyka
  • zagadnienia społeczno- kulturowe
  • społeczeństwa pasterskie
  • Tuaregowie
nazwa instytucji  doktorantka w Zakładzie Języków i Kultur Afryki UW
najważniejsze publikacje M.Jackowska Uwadizu, Społeczeństwo Afarów wobec modernizacji Etiopii, w: K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Ibidem, Łódź s.75-90 
 e-mail   relleri@wp.pl
 telefon