Mali: ONZ wyśle swój kontyngent

Mali: ONZ wyśle swój kontyngent

30.04.2013. W połowie roku w Mali stacjonować zacznie kontyngent ONZ. Mimo uwag ze strony Rosji, Rada Bezpieczeńśtwa głosowała jednomyślnie. Większość wojsk, które już tam stacjonują po odpowiednim przeszkoleniu pozostaną w tym kraju z mandatem ONZ.


W czwartek przegłosowano w Radzie Bezpieczeństwa ustanowienie kontyngentu, który od lipca 2013 roku będzie stacjonował w Mali. Siły wojskowe mają liczyć 11,2 tys. żołnierzy, wsparte dodatkowo 1440 policjantami. Początek rozmieszczenia jednostek wyznaczono na 1 lipca. Decyzja Rady Bezpieczeństwa precyzuje także, iż w wypadku poważnego i bezpośredniego zagrożenia jednostek ONZ, francuskie wojska zainterweniują ponownie.

 

Mimo jednomyślności w trakcie głosowania Rosja wyraziła zaniepokojenie tym, że coraz częściej wojska ONZ wykorzystywane są nie tylko do obserwacyjnych misji monitorujących sytuację, ale także do interwencji bardziej agresywnych włącznie z działaniami ofensywnymi. Jednocześnie na internetowym portalu ONZ można przeczytać, że Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - MINUSMA) służyć ma m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa cywilów, monitorowaniu przestrzegania praw człowieka, stabilizacji kraju poprzez zabezpieczenie miast i głównych szlaków komunikacyjnych, a także przygotowaniu podwalin pod wolne i pokojowe wybory.


Francuski deputowany stwierdził, że wojska ONZ nie będą szukać i likwidować pustynnych obozów terrorystów, a tylko zabezpieczać powrót kraju do normalnego funkcjonowania. Trzonem stacjonujących w Mali wojsk ONZ ma być 6 tys. żołnierzy ECOWAS, którzy już tam przebywają wraz z 1 tys. francuskich spadochroniarzy.  Część jednostek ECOWAS ma przejść wojskowe przeszkolenie z jednoczesnym szkoleniem na temat ochrony praw człowieka.

Na podstawie: www.nytimes.com, www.un.org,
Zdjęcie za: wikimedia.org

Marcin Koziński