Malawi: Spór o status uciekinierów z Mozambiku

Malawi: Spór o status uciekinierów z Mozambiku
10.03.2014. Szacuje się, że od połowy stycznia 2014 r. ponad 2.000 mieszkańców Mozambiku uciekło poza granice państwa i poszukuje schronienia w sąsiednim Malawi. Uciekinierzy opuścili kraj z powodu walk sił rządowych z rebeliantami opozycyjnej partii RENAMO.
 
Przybywającym do Malawi uciekinierom potrzebna jest pomoc w zakresie zapewnienia wyżywienia oraz schronienia, zwłaszcza na czas pory deszczowej. Rozmowy dotyczące wsparcia dla emigrantów toczą się pomiędzy przedstawicielami rządu Malawi i UNHCR. Aby jednak planowane działania mogły zostać wprowadzone w życie niezbędnym jest określenie statusu uciekinierów z Mozambiku. Rozbieżności pomiędzy stanowiskiem rządu a UNHCR w tej kwestii stanowią główną przyczynę impasu w udzielaniu pomocy.
 
Przedstawiciele rządu klasyfikują niektórych uciekinierów jako Malawijczyków z pochodzenia, którzy w ostatnim czasie jedynie mieszkali na terytorium Mozambiku. Zdaniem UNHCR, uniemożliwia to nadanie części emigrantów statusu ubiegających się o azyl i wprowadzenia odpowiednich procedur. Rozmowy w tym zakresie przeciągają się od kilku tygodni i pogłębiają frustrację wśród oczekujących na pomoc.
 
Walki pomiędzy siłami rządowymi a RENAMO rozpoczęły się w 2013 r. w regionie północnego i centralnego Mozambiku. Większość uciekinierów nie zamierza wracać do kraju przed zakończeniem wyborów, tj. przed październikiem 2014 r. Emigranci obawiają się eskalacji przemocy, która w ich przekonaniu może doprowadzić do wybuchu wojny domowej.
 
 
Na podstawie: irinnews.org, bbc.co.uk
Autorka zdjęcia: Anna Cichecka
 
 
Anna Cichecka