Malawi: Przekupić AIDS

Malawi: Przekupić AIDS

19.03.2012. Naukowcy Uniwersytetu George’a Washintgton’a, Uniwersytetu Kalifornijskiego z oddziału w San Diego oraz Banku Światowego przeprowadzili kolejne badania programu „Cash Transfers”. Projekt, realizowany w dystrykcie Zomba w południowym Malawi, monitoruje przyczyny zachorowań na AIDS wśród młodych kobiet i rozprzestrzeniania się wirusa HIV.

 

Badania polegają na dofinansowaniu miesięcznego budżetu młodych dziewczyn, w wieku 13-22 lata, kwotą od jednego do pięciu dolarów. Jednocześnie ich rodzice otrzymują od 4 do 10 dolarów. Grupę podzielono na dwie kategorie. Jedna z nich miała dodatkowe warunki pomocy finansowej (uczęszczanie do szkoły), druga - otrzymywała wsparcie bezwarunkowo. Okres testów obejmował dwanaście miesięcy, natomiast obecność wirusa badano po osiemnastu miesiącach od rozpoczęcia próby.

 

W dzielnicach najbiedniejszych starsi mężczyźni z grubym portfelem często byli jedynym rozwiązaniem problemów finansowych, nie tylko dla młodych kobiet, ale i całych rodzin. Tymczasem, jak się okazało, poddane próbie dziewczęta rzadziej opuszczały szkołę, a jeśli decydowały się na współżycie, to z partnerami w swoim wieku, którzy stanowią nieporównywalnie mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o obecność wirusa HIV.

 

Z prawie 1300 przebadanych dziewcząt, wśród tych wspomaganych finansowo, wirusem HIV zaraziło się 1,25% (7 z 490). Warunek uczęszczania do szkoły, jak wskazują rezultaty, nie miał tu znaczenia. Dla porównania, w grupie kontrolnej, bez wsparcia w postaci gotówki, wskaźnik ten wynosił 3% (17 z 799). Jednocześnie odnotowano jeszcze większy spadek (ok. 75%) zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową.

 

Wyniki te są zbliżone do wyników badań przeprowadzonych w latach 2009 – 2011 także na terytorium Malawi oraz sąsiedniej Tanzanii. Światowa Organizacja Zdrowia zauważa w swoim raporcie, że choć nie są to jeszcze kompleksowe testy, to sam rezultat wygląda obiecująco. Mimo, że odsetek zakażeń nie jest wielki, zespół badaczy jest przekonany, iż dane są jednoznaczne, a metoda zapomogi finansowej może mieć znaczący wkład w dalszy spadek liczby nowych zakażeń HIV w Afryce Subsaharyjskiej.

 

Na podstawie:

www.guardian.co.uk

whqlibdoc.who.int

www.thelancet.com

www.worldbank.org

 

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

 

Marcin Józwiak