Malawi: negatywne oddziaływanie zmian klimatycznych na uprawy herbaty

06.11.2011. Coroczny wzrost temperatury będący skutkiem zmian klimatycznych, powoduje w Malawi skrócenie pory deszczowej i odbija się negatywnie na zbiorach herbaty. W najtrudniejszej sytuacji są małe gospodarstwa rolne, które nie dysponują rezerwami finansowymi. Naukowcy alarmują, że negatywny trend klimatyczny będzie się pogłębiał w nadchodzących latach.

Zbocze Mount Mulanje w Malawi należy do najbardziej urodzajnych terenów i zapewnia obfite zbiory liści herbaty. Na efektywność plonów wpływa przede wszystkim dogodny klimat oraz urodzajne gleby. Herbatę w tym rejonie sadzą głównie rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne, którzy następnie sprzedają swoje zbiory większym przedsiębiorstwom.

W ostatnich latach zaobserwowano jednak zmiany klimatyczne, które negatywnie odbijają się na efektywności upraw i zmniejszają wielkość zbiorów nawet o kilkadziesiąt procent. Dane publikowane przez ONZ oraz Światowy Program Żywnościowy wskazują, iż w Malawi odnotowuje się coroczny wzrost temperatury, który z kolei powoduje skrócenie pory deszczowej i częste susze. Ponadto, zmiany klimatyczne przyczyniają się do rozwoju populacji insektów niszczących liście herbaty. W rezultacie plony stają się nieurodzajne, a dochody z ich sprzedaży maleją.

W lepszej sytuacji od gospodarstw małorolnych są większe przedsiębiorstwa rolne, które dysponują środkami finansowymi umożliwiającymi walkę z suszą oraz z insektami. Rezerwy pieniężne są wykorzystywane przede wszystkim w czasie pory suchej do nawadniania ziemi i tym samym zwiększania  efektywności plonów.

Prognozy przygotowane przez Uniwersytet Greenwich z 2010 roku alarmują, że w przeciągu najbliższych 20 lat temperatura może wzrosnąć od 0,5 do 1,8 stopnia Celsjusza. Dalsze zmiany klimatyczne mogą oznaczać czarny scenariusz i duże wyzwanie dla rolnictwa Malawi.

 

 

Na podstawie:

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94125 (04.11.2011)

Zdjęcie za:

http://www.superstock.com/stock-photos-images/1783-18558 (04.11.2011)

 

Anna Cichecka