Madagaskar: ekstremalne ubóstwo powodem istnienia quasi-niewolnictwa w kraju

Madagaskar: ekstremalne ubóstwo powodem istnienia quasi-niewolnictwa w kraju

22.12.2012. Madagaskar jest jednym z najuboższych państw na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa rząd oraz wspólnotę międzynarodową do podjęcia wszelkich możliwych środków celem zmniejszenia ubóstwa w kraju, które postrzegane jest jako przyczyna istnienia form quasi-niewolnictwa na wyspie.
 
Madagaskar jest jednym z najuboższych państw na świecie. W 2011 roku PKB per capita w wyniosło mniej niż 500 dolarów, co w rankingu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego plasuje państwo w ostatniej dziesiątce. Ponad 70% populacji żyje w ubóstwie, a aż 50% w ekstremalnym ubóstwie.
 
Gulnara Shahinian, ekspert Narodów Zjednoczonych ds. Współczesnych Form Niewolnictwa, ostrzega, że bardzo wysoki stopień ubóstwa jest główną przyczyną istnienia form quasi-niewolnictwa w kraju. Na Madagaskarze nadal istnieją resztki systemu kastowego, który jest główną przyczyną dyskryminacji i istnienia form quasi-niewolnictwa, którym zagrożeni są przede wszystkim potomkowie niewolników żyjących na wyspie.
 
Shahinian podkreśla, że osoby żyjące w warunkach ekstremalnego ubóstwa często doświadczają współczesnych form niewolnictwa w postaci służby domowej, przymusowej pracy dzieci w kopalniach i kamieniołomach, pracy wiązanej czy małżeństw służebnych.
 
Życie w ubóstwie oraz brak perspektyw często nie pozostawia wiele możliwości rodzicom, którzy zmuszeni są do wysyłania swoich często niedożywionych dzieci do ciężkiej pracy fizycznej. Co więcej, dzieci bywają zmuszane wbrew woli i obowiązującemu prawu do małżeństw już w wieku 10 lat.
 
Gulnara Shahinian wezwała rząd Madagaskaru, społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje międzynarodowe do podjęcia wszelkich możliwych środków na rzecz zmniejszenia ekstremalnego ubóstwa oraz przeciwdziałania istnieniu współczesnych form niewolnictwa.

Na podstawie: www.un.org, www.imf.org, www.worldbank.org
Zdjęcie za: www.flickr.com


Michał Szczurek