Madagaskar: Walka z niedożywieniem

31.07.2012. Na Madagaskarze uruchomiono program, który ma na celu zmniejszenie liczby niedożywionych osób. W projekcie udział biorą matki, które co tydzień odbywają szkolenia z zakresu dietetyki i gotowania.

 

Warsztaty programu National Community Nutrition o wartości ok. 3,5 mln dolarów są prowadzone w ponad 6 tys. ośrodkach. Madagaskar jest wśród sześciu krajów z najwyższym odsetkiem mieszkańców cierpiących niedożywienie na świecie. Połowa dzieci do piątego roku życia cierpi niedożywienie wskutek braku żywności w ogóle lub monotonnej diety, powodującej braki ważnych składników odżywczych.

 

Podczas warsztatów malgaskie kobiety uczone są nie tylko gotowania i wzbogacania diety, ale także wytwarzania potrzebnych produktów, np. mąki, z lokalnie dostępnych surowców. Założono wiele ogródków, w których gospodynie uczone są uprawiania warzyw. Walczy się z nawykami jedzenia głównie ryżu, nauczając wzbogacania posiłków o warzywa i owoce. Warsztaty polegają na teoretycznych wykładach i praktycznych ćwiczeniach w kuchni – wyniki tych ostatnich z apetytem są nastepnie konsumowane przez młodych Malgaszy.

 

UNICEF deklaruje, że same warsztaty nie są rozwiązaniem problemu niedożywienia i powikłań z nim powiązanych (opóźniony rozwój fizyczny dzieci, zagrożenia ciąży, osłabiona odporność). Nacisk kładzie się także na poprawę dostępu do czystej wody pitnej, sanitariatów i opieki zdrowotnej.

 

Na podstawie: www.ipsnews.net

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)