Liberia: Unia Europejska obiecuje przeznaczyć 250 mln euro na cele rozwojowe w Liberii

Liberia: Unia Europejska obiecuje przeznaczyć 250 mln euro na cele rozwojowe w Liberii

23.09.2013. Unia Europejska ogłosiła, że przekaże Liberii pakiet pomocowy o wartości ok. 250 mld euro w ciągu kolejnych pięciu lat. Informację tę podano podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono również zamknięcie liberyjskiego oddziału Biura Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO). 

 

Liberia otrzymywała pomoc z europejskiego programu ECHO od 1992 r. Łączna suma, którą Unia Europejska przekazała Liberii w tym okresie wynosi 170 mln euro (240 mln dol.). Większość środków przeznaczona była dla uchodźców wewnętrznych i osób pokrzywdzonych w wyniku wojny domowej. W ramach ECHO pomoc dostarczana była dla sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego i sanitarnego, a także na ochronę zagrożonych grup społecznych i repatriację przemieszczonych osób.

 

Zakończenie programu ECHO w Liberii następuje dziesięć lat po ustanowieniu pokoju. Dotychczasowa pomoc finansowa ze strony UE ukierunkowana na działania humanitarne w Liberii ma zostać zastąpiona współpracą na rzecz rozwoju tego państwa. Ambasador Unii Europejskiej w Liberii Attilio Pacifici zapewnił, że UE nadal będzie angażować się w proces odbudowy Liberii i dołoży wszelkich starań, aby wspólnie z rządem i innymi instytucjami wspierać zrównoważony rozwój w tym kraju.

 

Według przedstawiciela UE, Liberia potrzebuje pomocy zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem przygranicznym (szczególnie na granicy Liberii z Wybrzeżem Kości Słoniowej) oraz ochrony zdrowia dzieci. Ambasador Pacifici zapewnił, że UE będzie nadal udzielać Liberii pomocy w tym zakresie. Podkreślił jednak, że teraz, gdy Liberia wypracowała długoterminowy program redukcji ubóstwa i osiągnęła względną stabilność, przyszedł czas na to, aby donatorzy pomocy rozwojowej skoncentrowali się na odbudowie usług społecznych, których sprawne funkcjonowanie jest istotne dla zapobiegania konfliktom w przyszłości. Należy zatem zadbać zwłaszcza o odbudowę systemu szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz naprawę sektora energetycznego.

 

Obecnie pomoc rozwojowa UE dla Liberii jest finansowana głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju (European Development Fund – EDF). Strategia pomocy rozwojowej na lata 2014-2020 zakłada, że priorytetem będą właśnie odbudowa państwa, systemu szkolnictwa i sektora energetycznego.  

 

Na podstawie: allafrica.com, inprofiledaily.com

Zdjęcie za: eeas.europa.eu

 

Monika Różalska