mgr Krzyszof Tlałka

 

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne Róg Afryki
obszary badawcze
  • międzynarodowe stosunki polityczne
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • operacje pokojowe
  • integracja regionalna
nazwa instytucji  Uniwersytet Jagielloński
najważniejsze publikacje
  • Wspólnota Wschodniafrykańska - stan obecny i perspektywy [w:] Gentes et Nationes, nr 2/2011
  • Działalność Międzyrządowej Organizacji ds. Rozwoju w świetle perspektyw integracji regionalnej w Rogu Afryki [w:] Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, red. K. Jarecka-Stępień i J. Kościółek, Kraków 2012
 e-mail krzysztof.tlalka@onet.eu
 telefon