Konsultacje dotyczące priorytetów dla Afryki w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej

23.06.2011. Wczoraj, 22 czerwca, w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie zorganizowane zostały konsultacje dotyczące priorytetów dla Afryki w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej. Organizatorami spotkania były Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Na spotkaniu Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych reprezentował Karol Szulc.

Po raz pierwszy w polskie MSZ zdecydowało się na wypracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej dla Afryki i w tym celu poproszono o konsultacje społeczne organizacje pozarządowe, które zajmują się tematyką pomocy rozwojowej oraz afrykanistyczną. Spośród wszystkich organizacji obecnych na wczorajszym spotkaniu, PCSA była jedyną, która nie zajmuje się bezpośrednią realizacją projektów pomocowych w Afryce, co umiejscowiło nasze stowarzyszenie, niejako w roli obserwatora, który nie ma konkretnych zmierzeń w pomocy danemu regionowi Afryki. Naszą ambicją jest to, by cały proces tworzenia Wieloletniego Programu przebiegał sprawnie, w oparciu o obiektywną wiedzę i rzetelne dane.

Konsultacje miały przede wszystkim dwa główne cele: ustalenie geograficznego obszaru działania oraz wytypowania dziedzin pomocy rozwojowej. Od samego początku rozmów widoczne były dwa naczelne problemy w realizacji powyższych punktów: interesy organizacji pomocowych, które już prowadzą swoją działalność w konkretnych miejscach kontynentu afrykańskiego oraz brak jakichkolwiek rzetelnych i kompleksowych opracowań, które pozwoliłby określić nasze możliwości a także kryteria doboru regionów i dziedzin działalności. Z pewnością jedną z podstawowych  wytycznych była chęć MSZ do rozwoju potencjału istniejących ambasad polskich (Algieria, Angola, Egipt, Etiopia, Kenia), poprzez współpracę z NGO’s przy realizacji projektów z zakresu pomocy rozwojowej, co ograniczało pulę regionów do wyboru.

W trakcie rozmów szybko udało się uzyskać deklarację woli współpracy wszystkich organizacji, niezależnie od wybranego regionu. Kwestia, który region byłby odpowiedniejszy do naszej działalności oraz w czym Polska jako kraj może poszczycić się przewagę komparatywną pozostała nierozwiązana, ze względu na wspomniany brak podstaw merytorycznych do podejmowania takich decyzji. Ze względu na wymogi stawiane przez MSZ, które oczekiwało od spotkania konkretnych zaleceń, zebrani postanowili wytypować region Afryki Wschodniej[1], jako priorytetowy dla polskiej pomocy rozwojowej, z uwagą, że 20% środków zostanie przekazanych na pomoc w innych regionach, dla najwyżej przez MSZ ocenionych projektów. Jako priorytetowe dziedziny działalności ustalono zaś następujące obszary: woda, edukacja rolnictwo i rybołówstwo, przedsiębiorczość i sprawne systemy podatkowe, ochrona zdrowia i energia. Podstawowym jednak założeniem, mocno wyrażanym przez PCSA, które zostało zaakceptowane przez wszystkich uczestników, jest potrzeba podjęcia wysiłku badawczego na rzecz eksploracji tego, które konkretnie kraje wymagałby naszej pomocy w kontekście dziedzin, mogących stanowić silną stronę polskiej pomocy, przy uwzględnieniu roli wsparcia ze strony polskich placówek dyplomatycznych. By to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie wysokości, kierunku i skutków pomocy już operujących donatorów. Następnie przeanalizowanie skuteczności dotychczasowej polskiej pomocy a także naszego potencjału jako ewentualnego partnera, w realizowaniu pomocy rozwojowej z innymi, bardziej zasobnymi i doświadczonymi fundatorami. Cel ten powinien zostać osiągnięty w ciągu następnych 2,5 roku, tak by w druga połowa 5-letniego planu mogła posłużyć implementacji wypracowanych koncepcji.

Spotkanie należy zaliczyć do udanych przede wszystkim z jednego, podstawowego względu: po raz pierwszy MSZ zwróciło się do NGO z prośbą o pomoc w wypracowaniu pierwszego koherentnego planu pomocy rozwojowej dla Afryki. Powstało gremium, gdzie w najbliższych latach jest szansa na stałe konsultacje i współpracę, które mogą przynieść wymierne korzyści w postaci skutecznej pomocy w Afryce, budowania potencjału polskich placówek dyplomatycznych oraz polskich NGO zajmujących się tematyką afrykanistyczną.

Zdjęcie za: http://swm.pl/5704.priorytety-dla-afryki

Karol Szulc[1] Przede wszystkim ze względu na obecność dwóch polskich ambasad (Etiopia, Kenia) oraz realizowane tam przez polskie NGO projekty.