Konferencja: Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa

W Olsztynie, dnia 18 kwietnia 2013 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.

Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa
Africa – Regionalizm – International Cooperation
Afrique – Régionalisme – Coopération Internationale

Proponowany przez organizatorów temat konferencji pozwoli skupić się na analizie bieżących procesów społeczno-politycznych. Obecnie mamy do czynienia z ciekawym fenomenem, polegającym na działalności bardzo wielu różnorodnych organizacji regionalnych. Dlatego też szczególnie zależy nam na usytuowaniu proponowanej problematyki w kontekście zjawiska regionalizmu w Afryce.
Na konferencji poruszane będą między innymi następujące zagadnienia problemowe:

  • wpływ zjawiska regionalizmu na procesy rozwojowe poszczególnych regionów Afryki
  • charakter procesów historycznych związanych z regionalizmem w Afryce (procesy endogenne, procesy egzogenne)
  • rola regionów afrykańskich oraz współpracujących ze sobą organizacji regionalnych w procesie poprawy sytuacji całego kontynentu w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
  • współpraca międzynarodowa pomiędzy regionami w Afryce a pozostałymi aktorami czy podmiotami stosunków międzynarodowych
  • wpływ nowej „geopolityki post-Kaddafiego” na obecny kryzys regionalny w otwartej przestrzeni Sahelo-Saharyjskiej
  • inicjatywa „Global local Forum” i jej propozycje na rzecz rozwoju lokalnych społeczności afrykańskich

Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 marca 2013 roku

Więcej szczegółów: Ogólnoposka Konferencja Afryka - Regionalizm - Współpraca międzynarodowa (pdf)