Kolejna odsłona konfliktu na linii muzułmanie-chrześcijanie w Egipcie

08.05.2011. W sobotę w Egipcie doszło ponownie do krwawych rozruchów na tle religijnym. Tym razem w Kairze wzburzony tłum muzułmanów próbował podpalić kilka kościołów chrześcijan koptyjskich. Zginęło 10 osób a wiele zostało rannych. Wojsko aresztowało ok. 190 osób.

Bezpośrednim czynnikiem zapalnym, który spowodował wy buch starć, była do tej pory niepotwierdzona przez wiarygodne źródła, informacja, że w swoich kościołach chrześcijanie przetrzymują kobiety, które z wyznania koptyjskiego chcą przejść na islam. Jednak wiele wskazuje na to, że była to kolejna „kropla, która przelała czarę” wzajemnej niechęci czy wręcz nienawiści. Napięcie i otwarte konflikty w między muzułmanami a chrześcijanami w Egipcie trwają już od wielu lat (http://www.arabiya.republika.pl/przemoc_wobec_Koptow.html).

Zaistniała sytuacja  wydaje się być pierwszym tak poważnym sprawdzianem dla tymczasowych wojskowych władz egipskich. Nakładające się na siebie konflikty polityczne i spory religijne, dodatkowo utrudniają proces transformacji ustrojowej w kraju. Władze zareagowały bardzo zdecydowanie, używając wojska do opanowania sytuacji i aresztując najbardziej agresywnych uczestników zamieszek. W telewizji zaś pojawiły się wypowiedzi dowódców egipskiej armii, że armia nie pozwoli, by „jakikolwiek nurt narzucił swoją hegemonię w Egipcie”. 

O ile jednak teraz sytuacja ta może być łatwiejsza do ustabilizowania przez wojsko, to po wyborach, jeżeli władza rzeczywiście zostanie przekazana cywilnemu rządowi, problem może ulec znacznemu pogłębieniu.  Najprawdopodobniej Bractwo Muzułmańskie, bardzo konserwatywne i czasami wręcz skrajne muzułmańskie ugrupowania, będzie miało najsilniejszą pozycję w nowym krajobrazie politycznym. Nie wróży to dobrze dialogowi międzyreligijnemu w Egipcie.

Więcej o chrześcijanach koptyjskich: http://www.opoka.org.pl/slownik/ltk/chrzescijanie_koptyjscy.html

Źródła: http://www.gazeta.pl/0,0.html , http://www.independent.co.uk/news/world/africa/

Zdjęcie za: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9558049,Starcia_muzulmanow_i_chrzescijan_w_Egipcie__8_ofiar.html

Karol Szulc