Kenia: Sterylizacje kobiet bez ich zgody

Kenia: Sterylizacje kobiet bez ich zgody

21.09.2012. W Kenii wszczęto dochodzenie w sprawie wykonywania zabiegów sterylizacji kobiet w szpitalach publicznych. Wszystkie kobiety są nosicielkami wirusa HIV i żadna z nich nie wyraziła zgody na taką operację.

 

Władze Kenii rozpoczęły badanie sprawy przymusowej sterylizacji kobiet będących nosicielkami wirusa HIV. Prawie wszystkich zabiegów dokonano w publicznych szpitalach, najczęściej przy okazji cesarskiego cięcia czy rutynowych badań poporonnych. Pacjentki w takich przypadkach nie były informowane o poddaniu ich procedurze, nie wspominając już o wyrażeniu przez nie zgody na sterylizację. Pozostałe kobiety były przymuszane do zgody m.in. groźbami o cofnięciu dostępu do leków antyretrowirusowych lub pozbawienia ich dzieci dostępu do mleka dla niemowląt.

 

Śledztwo wszczęto na podstawie badań organizacji African Gender and Media Initiative. Zostały one przeprowadzone na 40 pacjentkach publicznych szpitali, w których przebywały one w latach 2004-2007. W sprawie zabiegu zostały one postawione przed faktem dokonanym, a niektórym wprost powiedziano, że operacje przeprowadzono dla dobra społeczeństwa. Wiele z poszkodowanych ciągle skarży się na powikłania pooperacyjne. Autorzy raportu twierdzą, że ponad 100 innych kobiet przeszło podobne zabiegi lecz nie ujęto ich w badaniach. Ich niechęć współpracy wynikać miała z braku znajomości swoich praw lub posiadaniu absolutnego zaufania do lekarzy.

 

Podobne przypadki odkryto w Namibii w pierwszej połowie tego roku. W szpitalach publicznych pacjentki zakażone HIV dostawały do podpisania pod presją dokumenty wyrażające zgodę na przeprowadzenie sterylizacji, a wielu z nich nie wyjaśniono szczegółowych zapisów, w tym skrótów i znaczenia dokumentacji. Sąd orzekł w tym przypadku winę rządowych szpitali, jednak nie udowodniono bezpośrednio, że kobiety poszkodowane zostały w wyniku bycia zakażonym wirusem HIV.

 

Na podstawie: www.guardian.co.uk

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)