Kenia: polowanie na „czarownice”

29.02.2012. W niektórych regionach Kenii odnotowuje się silne przywiązanie do wierzeń w istnienie czarownic. Kobiety oskarżane o rzucanie uroków i powodowanie nieszczęść to w większości stare, samotne wdowy. Podejrzane o uprawianie magii są mordowane w bestialski sposób.

Organizacja Help Age podaje, że w niektórych regionach Kenii praktykowane są okrutne lincze na kobietach, które oskarża się o rzucanie czarów i uroków i uznaje się je za czarownice. Jedną z grup, najbardziej narażonych na tego typu działania, są starsze, samotne kobiety oraz wdowy. Organizacja wzmiankuje ponadto, że problem dotyczy zwłaszcza obszarów wiejskich.

Zgodnie z miejscowymi wierzeniami, czarownica to osoba, która „używa mocy przodków, żeby zaszkodzić innym”. Może więc powodować nie tylko przeróżne niepowodzenia w codziennym życiu, ale nawet zsyłać choroby i śmierć na swoich sąsiadów i ich bliskich. W rezultacie, kiedy któryś z mieszkańców danej wioski podupada na zdrowiu, a miejscowy uzdrowiciel nie jest w stanie mu pomóc, pada podejrzenie, że stan chorego to sprawka czarownicy. Jeśli akurat w danej wiosce mieszka samotna starsza kobieta, a mieszkańcy regionu wciąż wierzą w istnienie czarownic, najprawdopodobniej wszelkie oskarżenia zostaną skierowane przeciwko niej.

Kobiety oskarżane o uprawianie czarów są mordowane lub okaleczane w bestialski sposób. Praktykuje się podpalanie ich na stosach lub amputowanie kończyn, co powoduje trwałe kalectwo. Bliscy tych kobiet są w gruncie rzeczy bezsilni i często nie podejmują działań, z powodu obawy o własne bezpieczeństwo i życie.

Wierzenia w czarownice są wciąż obecne w niektórych regionach Kenii, Tanzanii oraz wielu innych krajach afrykańskich. Brak świadomości i podstawowej wiedzy doprowadza do brutalnych mordów i śmierci niewinnych kobiet. Zdaniem Help Age, podstawowym krokiem umożliwiającym dokonanie zmian jest edukacja i uświadamianie ludzi, którzy wierzą, że magiczne uroki i zaklęcia są źródłem ich życiowych nieszczęść.

Na podstawie:

allAfrica.com
independent.co.uk
helpage.org
comicrelief.com

Autor zdjęcia: Anna CicheckaAnna Cichecka