Kenia: Zarządzanie basenem Jeziora Wiktorii

Kenia: Zarządzanie basenem Jeziora Wiktorii

29.11.2012. Kenijskie Ministerstwo Wspólnoty Afryki Wschodniej opublikowało raport, który wskazuje na konieczność zmierzenia się z licznymi wyzwaniami w basenie Jeziora Wiktorii.

Wśród wyzwań wskazano przede wszystkim na gwałtowny wzrost liczby ludności prowadzący do nadmiernego eksploatowania zasobów jeziora, który w rezultacie doprowadza do degradacji gleby, utraty siedlisk lokalnych gatunków ptaków i zwierząt oraz do zwiększania zanieczyszczeń wody. Wskazano również, że wymienione problemy są pogłębiane przez ubóstwo mieszkańców regionu Jeziora Wiktorii, a także przez globalne zmiany klimatyczne.

Autorzy raportu zaznaczają, że istotną kwestią jest także brak jednolitej polityki zarządzania obszarem basenu jeziora i dorzecza. Wskazują również, że administrowanie tym obszarem jest zadaniem trudnym z uwagi na fakt, że jezioro jest położone na terenie trzech krajów, tj. Kenii, Tanzanii i Ugandy. Pogodzenie interesów każdego z tych państw nie zawsze okazuje się możliwe.

Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości słodkowodnym jeziorem na świecie. Pozostaje głównym źródłem wody i rybołówstwa w regionie Afryki Wschodniej. Na obszarze wokół żyje około 35 milionów ludzi, którzy często są niemal całkowicie zależni od jeziora.

Na podstawie: in2eastafrica.net
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka