Kenia: większość Kenijczyków używa mobilnych usług bankowych

24.01.2014. Kenijskie Stowarzyszenie Bankierów opublikowało wyniki badań dotyczących wykorzystania usług bankowych przez Kenijczyków za pośrednictwem telefonii komórkowej. Ponad 50% mieszkańców Kenii używa swoich telefonów do korzystania z usług finansowych.

 

Kenia jest jednym z pierwszych krajów rozwijających się, które na olbrzymią skalę zwiększyły dostępność do usług finansowych za pośrednictwem telefonii komórkowej. Jedną z pierwszych firm prywatnych, które dostrzegły duży potencjał rynku usług finansowych dla osób ubogich i żyjących w odizolowanych terenach wiejskich był operator telefonii komórkowej Safaricom. Firma w już w 2007 roku wprowadziła platformę M-PESA, która daje możliwość transferów pieniężnych za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS) oraz wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie na terenie Kenii. Niski koszt, brak konieczności posiadania konta bankowego oraz wykorzystanie prostej platformy wiadomości tekstowych w olbrzymim stopniu zwiększyły dostępność do usług finansowych w kraju. Aktualnie, oprócz Safacricom, podobne usługi oferują także inni operatorzy działający na terenie kraju.

 

Kenijskie Stowarzyszenie Bankierów opublikowało wyniki badań, wg. których 60% Kenijczyków używa swoich telefonów do korzystania z usług finansowych. Ten odsetek jest jeszcze większy na terenach wiejskich, gdzie aż 71% mieszkańców (51% w miastach) wykorzystuje swoje telefony do transferów pieniężnych oraz wypłacania gotówki z bankomatów.

 

Kenijczycy wykorzystują mobilne usługi finansowe przede wszystkim do opłacania rachunków za energię elektryczną oraz wodę (48% badanych), a także rachunków za telefon (22% respondentów). Najważniejsze nadal jednak pozostają podstawowe usługi oferowane przez mobilne usługi finansowe: aż 76% wszystkich transakcji zrealizowanych za pomocą telefonii komórkowej w badanym okresie to wypłaty gotówki, zaś 67% z nich to depozyty.

 

Bankowość mobilna ma bardzo duże znaczenie dla dostępu do usług finansowych w Kenii, w szczególności dla osób ubogich, żyjących na terenach wiejskich. Rozwój bankowości mobilnej wpłynął pozytywnie nie tylko na rozwój usług telefonii komórkowej oraz innych usług mobilnych, ale zwiększył on także dostęp do podstawowych usług finansowych. Ma także bardzo duże znaczenie dla walki z ubóstwem w kraju.

 

Na podstawie: www.allafrica.com, www.safaricom.co.ke, www.wikipedia.org
Zdjęcie za: www.wikimedia.org

 

Michał Szczurek