Kenia: Prezydencka amnestia dla więźniów

9.01.2013. Prezydent Mwai Kibaki wydał 21 grudnia 2012 roku dekret ułaskawiający 6 700 więźniów przebywających w kenijskich zakładach karnych. Głównym celem amnestii jest przeciwdziałanie przeludnieniu w placówkach penitencjarnych.

 

Warunkiem zwolnienia z zakładu karnego było dobre sprawowanie osadzonego. Wydany dekret obejmował cztery grupy więźniów:

1.    Skazani za drobne przestępstwa na wyroki do 6 miesięcy pozbawienia wolności (2 850 osób);

2.    Skazani prawomocnym wyrokiem sądu po raz pierwszy (2 586 osób);

3.    Skazani, którym pozostało mniej niż 9 miesięcy odbycia kary pozbawienia wolności (1 227 osób);

4.    Skazani powyżej 65 roku życia oraz nieuleczalnie chorzy (37 osób).

 

Amnestia została wydana przez prezydenta Kibakiego na podstawie uprawnień przyznanych mu na mocy starej i nowej Konstytucji  oraz innych, stosownych przepisów.

 

Kenia jest jednym z afrykańskich krajów o największej populacji więziennej, zaraz za RPA, Etiopią, Egiptem, Rwandą, Maroko, Algierią oraz Nigerią. W roku 2010, według ostatnich danych opublikowanych przez Kenya Prisons Service Department, liczba osadzonych wynosiła 88 631 osób, w tym 10 269 kobiet. W 2012 roku, według International Centre for Prison Studies, populacja zmniejszyła się do około 52 tysięcy, co nadal jednak stanowi ponad dwukrotność pojemności placówek penitencjarnych (22 tysiące miejsc).

 

Warto dodać, że samo tylko roczne wyżywienie osadzonych to koszt ponad 1,7 mld KES (szylingów kenijskich), czyli – w przeliczeniu - ponad 62 mln PLN.  Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, odzież oraz wypłaty pracowników zakładów penitencjarnych generują kolejne koszty.

 

Na podstawie: allafrica.com, en.igihe.com, knbs.or.ke, prisonstudies.org

Zdjęcie za: wikimedia.com

 

Agnieszka Sito