Kenia: Microsoft zapewnia obszarom wiejskim dostęp do szerokopasmowego Internetu

Kenia: Microsoft zapewnia obszarom wiejskim dostęp do szerokopasmowego Internetu

14.04.2013. Według Kenijskiej Komisji ds. Komunikacji liczba korzystających z Internetu Kenijczyków gwałtownie wzrasta. W samym 2011 roku wzrost ten wyniósł 1,5 mln użytkowników! Według badań z tego samego roku dostęp do Internetu miało 26% społeczeństwa, czyli nieco ponad 10 milionów ludzi. Znamienne jest, że większość połączeń z Internetem nawiązywana jest przy użyciu telefonów komórkowych. Wyłącznie 2% społeczeństwa korzysta z dostępu szerokopasmowego.

 

Dla porównania, dostęp do Internetu w całej Afryce ma około 11,5% społeczeństwa. Są to niewątpliwie bardzo dobre wyniki dla Kenii, nadal jednak pozostaje ona - razem z innymi afrykańskimi krajami - daleko w tyle, jeśli chodzi o rozwój usług szerokopasmowych. Szczególnie deficytowe w tym względzie pozostają obszary wiejskie, gdzie ludność zmaga się często nie tylko z brakiem dostępu do Internetu, ale także sieci elektroenergetycznej.

 

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Microsoft. W lutym tego roku, przy współpracy z kenijskim Ministerstwem Informacji i Komunikacji, dostawcą usług internetowych "Indigo" oraz start-upem zajmującym się technologiami bezprzewodowymi "Adaptrum", zainicjowany został pilotażowy program tworzenia sieci opartej na zasilanych energią słoneczną wieżach. Wykorzystuje się nieprzydzielone częstotliwości telewizyjne i radiowe, tzw. białe plamy, do dostarczania społecznościom wiejskim taniego, szerokopasmowego Internetu. 

 

"Kenia jest jednym z wiodących krajów korzystających z tego innowacyjnego rozwiązania - twierdzi Paul Garnett, dyrektor Microsoft's Technology Policy Group. - Kolejnym koniecznym krokiem, umożliwiającym komercyjne zastosowanie szerokopasmowego dostępu opartego na białych plamach, jest opracowanie stosownych ram prawnych. Zarówno w Kenii, jak i innych krajach świata."

 

Projekt Microsoftu jest elementem Inicjatywy "4Afrika", mającej na celu poprawę globalnej konkurencyjności tego kontynentu. Zwiększenie dostępności Internetu ma nie tylko wpłynąć na jakość życia Kenijczyków, ale także zwiększyć możliwości rozwoju gospodarczego w tych obszarach kraju. Pierwsza z zainstalowanych wież, umiejscowiona niedaleko Nanyuki, umożliwiła połączenie z Internetem w pięciu miejscach: ośrodku zdrowia, szkole podstawowej, dwóch szkołach średnich oraz centrum społecznościowym. W najbliższych miesiącach pojawi się 14 kolejnych instalacji dostarczających Internet 6 tysiącom ludzi.

 

Dodatkowo, na potrzeby projektu, stworzone zostały lokalne spółdzielnie, w ramach których członkowie społeczności uczestniczą w zarządzaniu przedsięwzięciem. Warto pamiętać, że praktyki angażujące miejscową ludność do aktywnej współpracy w ramach udzielanej pomocy są szczególnie cenne. Doświadczenia organizacji pomocowych wskazują wyraźnie, że kooperacja tego rodzaju znacząco podnosi prawdopodobieństwo efektywnego i rozwojowego wykorzystania dostarczanych środków i dóbr.

 

Microsoft nie jest jedyną firmą korzystająca z technologii opartych na białych plamach. W ubiegłym tygodniu Google ogłosił przeprowadzenie podobnego projektu w Republice Południowej Afryki. Dostęp do Internetu otrzymać ma 10 szkół.

 

Na podstawie: howwemadeitinafrica.com, ictworks.org, tielict.com

Wykres za: CCK

 

Agnieszka Sito