Kenia: kolejne programy wsparcia młodych innowatorów w sektorze IT

22.12.2012. Kenia w ostatnich latach wychodzi na pozycję lidera rozwoju zaawansowanych technologii na kontynencie. Głównym sektorem, w którym gospodarka ta odnosi największe sukcesy jest telekomunikacja i technologie informacyjne. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) przekazał kolejne środki finansowe, których zadaniem będzie wsparcie kapitału ludzkiego oraz innowacyjności małych i średnich firm w kraju.

Główną osią rozwoju technologii informacyjnych w Kenii jest tzw. afrykańska rewolucja technologii mobilnych, przede wszystkim telefonii komórkowej. W kraju zarejestrowanych jest prawie 30 milionów użytkowników telefonii mobilnej, co daje 71% całej populacji. Tak wysoki odsetek użytkowników jest podstawą rozwoju innowacji w sektorze w Kenii oraz w wielu innych krajach afrykańskich.

W listopadzie tego roku Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) zaakceptował kolejną pożyczkę w wysokości prawie 44 milionów dolarów, której celem będzie wsparcie rozwoju nauki i rozwoju technologii poprzez stypendia naukowe oraz szkolenia głównie w sektorze IT. Beneficjentami docelowo ma być 12 600 studentów kierunków inżynieryjnych.

AfDB współfinansuje także Wirtualny Uniwersytet Afrykański (z ang. the Virtual African University), platformę e-learningową, która skupia instytucje edukacyjne w 27 państwach Subsaharyjskich.

Bank ufundował także nagrodę eHealth award, której celem jest wspieranie budowania wiedzy oraz tworzenia innowacji w sektorze IT, które mają docelowo znaleźć zastosowanie w ochronie zdrowia. W tegorocznej edycji zgłoszonych do konkursu zostało zgłoszonych 17 innowacji z Kenii.

Na podstawie: www.afdb.org
Zdjęcie za: www.flickr.com

Michał Szczurek